Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

En el procés de producció, el/la responsable d'oficina tècnica és el/la professional que aplica sistemes flexibles de producció i tècniques de verificació de qualitat del producte. L'objectiu de la seva feina és optimitzar costos en el procés de producció

Pel que fa als sistemes flexibles de producció, bàsicament fa servir tècniques SMED (Single Minute Exchange of Die) de canvi ràpid d'estris. Aquestes tècniques estan pensades per disminuir els temps de preparació de màquines i utillatges, incloent des de la fabricació de l'última peça vàlida d'una sèrie fins a l'obtenció de la primera peça correcta de la sèrie següent.

En el cas de la verificació de qualitat, fa servir les tècniques Poka-Yoke que permeten prevenir els errors humans, detectar i eliminar peces defectuoses en un punt intermedi de la fase de producció. D'aquesta manera, s'evita que les peces defectuoses continuïn en el procés de fabricació fins al final, la qual cosa garanteix la qualitat de la peça i, per tant, repercuteix en la satisfacció de la persona client, minimitzen al mateix temps les despeses del procés.

Al sector aeronàutic, la petita dimensió dels lots de producció i la complexitat de la preparació o parametrització de les màquines atorguen una importància vital a l'optimització d'aquest procés de preparació i, per extensió, a la feina d'aquest/a professional.

Tasques

  • S'encarrega de la direcció del personal que forma part del departament d'oficina tècnica de l'empresa.
  • Dissenya els processos de fabricació de productes aeronàutics. En general, es tracta de lots petits, la producció dels quals pot repetir-se uns quants cops durant períodes de temps molt llargs.
  • Gestiona la qualitat segons la familia normativa ISO/9000.
  • Analitza l'impacte ambiental segons la familia normativa ISO/14000 i altres reglaments específics del sector aeronàutic.
  • Assessora i dóna suport a les àrees de producció en la implantació de tècniques de qualitat i de millores en els processos de producció.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE