Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

En el procés de producció, el/la responsable d'oficina tècnica és el/la professional que aplica sistemes flexibles de producció i tècniques de verificació de qualitat del producte. L'objectiu de la seva feina és optimitzar costos en el procés de producció

Pel que fa als sistemes flexibles de producció, bàsicament fa servir tècniques SMED (Single Minute Exchange of Die) de canvi ràpid d'estris. Aquestes tècniques estan pensades per disminuir els temps de preparació de màquines i utillatges, incloent des de la fabricació de l'última peça vàlida d'una sèrie fins a l'obtenció de la primera peça correcta de la sèrie següent.

En el cas de la verificació de qualitat, fa servir les tècniques Poka-Yoke que permeten prevenir els errors humans, detectar i eliminar peces defectuoses en un punt intermedi de la fase de producció. D'aquesta manera, s'evita que les peces defectuoses continuïn en el procés de fabricació fins al final, la qual cosa garanteix la qualitat de la peça i, per tant, repercuteix en la satisfacció de la persona client, minimitzen al mateix temps les despeses del procés.

Al sector aeronàutic, la petita dimensió dels lots de producció i la complexitat de la preparació o parametrització de les màquines atorguen una importància vital a l'optimització d'aquest procés de preparació i, per extensió, a la feina d'aquest/a professional.

Tasques

  • S'encarrega de la direcció del personal que forma part del departament d'oficina tècnica de l'empresa.
  • Dissenya els processos de fabricació de productes aeronàutics. En general, es tracta de lots petits, la producció dels quals pot repetir-se uns quants cops durant períodes de temps molt llargs.
  • Gestiona la qualitat segons la familia normativa ISO/9000.
  • Analitza l'impacte ambiental segons la familia normativa ISO/14000 i altres reglaments específics del sector aeronàutic.
  • Assessora i dóna suport a les àrees de producció en la implantació de tècniques de qualitat i de millores en els processos de producció.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE