Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a especialista en qualitat

Descripció

Aquest/a professional col·labora amb l'empresa client en la definició, aplicació i compliment de les normes i sistemes de qualitat en els seus processos i productes amb l'objectiu que l'organització funcioni amb la màxima eficiència possible.

Igualment, el/la consultor/a de qualitat és una figura professional transversal perquè, d'una banda, ha de conèixer les exigències concretes del sector al qual pertany la companyia client (els criteris d'aplicació d'un sistema de qualitat no seran iguals al sector tèxtil que al d'automoció) i, de l'altra, ha de tenir la capacitat de conduir l'empresa cap a un model de gestió basat en criteris de qualitat.

Tasques

Aquest/a professional pot aplicar sistemes de qualitat en diferents àrees de l'empresa (p. ex., processos logístics, aprovisionament i compres, producció, serveis al client, etc.) i a qualsevol sector d'activitat (p. ex., químic, automoció, metal·lúrgic, hostaleria, TIC, etc.). Aquesta diversitat obliga l'especialista en qualitat a especialitzar-se i les tasques que duu a terme poden variar. Així, aquest/a professional:
 • Analitza l'empresa i el seu entorn: organització, estratègia competitiva, gestió financera, indicadors i costos.
 • Col·labora en la definició de les normes de qualitat internes i les concreta en processos d'acord amb la política de qualitat de la companyia.
 • Controla els índexs de qualitat i la seva evolució.
 • Dissenya l'anàlisi i el control de qualitat dels materials, productes, instal·lacions, processos, etc.
 • Defineix els estàndards de qualitat de productes i processos dels proveïdors actuals i potencials.
 • Fixa els procediments que cal seguir i confecciona i actualitza el manual de qualitat de la companyia tot seguint les normes pertinents.
 • Aplica les tècniques necessàries per assegurar la qualitat en les organitzacions, d'acord amb la normativa vigent (p. ex., ISO o UNE).
 • Realitza informes amb els nivells de qualitat assolits analitzant diferents indicadors: devolucions, reclamacions, rebuigs, etc.
 • Dur a terme l'aplicació i el manteniment del sistema de qualitat.
 • Inspecciona el producte acabat per assegurar-se que compleix la normativa vigent.
 • Analitza els processos de les empreses per tal de realitzar millores.
 • Dissenya els plans d'auditoria i els objectius per aconseguir la certificació de qualitat.
 • Realitza el pla d'auditoria.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE