Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional s'encarrega del disseny i la fabricació dels equips electrònics de radiofreqüència i microones que s'han d'instal·lar als satèl·lits, fonamentalment de telecomunicacions.

L'activitat d'aquesta ocupació comprèn des del disseny electrònic del sistema fins a la construcció de prototips que són posats a prova mitjançant simuladors i la fabricació d'un model final que funcioni satisfactòriament, un cop superades les proves i atenent a les necessitats inicials plantejades. Treballa a partir dels encàrrecs específics de la persona client, raó per la qual s'haurà d'elaborar un disseny ad hoc per satisfer els seus requeriments.

Tasques

  • Identifica les alternatives circuitals (les arquitectures possibles de circuits) i n'estudia la disposició dels components.
  • Realitza simulacions de funcionament per ordinador i fa servir procediments de càlcul iteratiu (repetició del càlcul per aproximació successiva) fins que obté la solució que més s'ajusta als requeriments que ha de satisfer el sistema.
  • Supervisa la feina dels equips tècnics de prototipatge durant el procés de construcció de prototips.
  • Desenvolupa el procés de proves i, segons els resultats obtinguts, corregeix el model fins obtenir el format definitiu, havent de realitzar revisions contínues o fins i tot confeccionar un protocol de control de qualitat per aplicar-lo al sistema desenvolupat.
  • Tria el model que es desenvoluparà finalment.
  • Elabora la documentació del disseny (denominada Design Report), que registra tot el procés de construcció del prototip final.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE