Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Cap de fabricació; Cap de producció; Responsable de fabricació

Descripció

L'aplicació de noves normatives sobre productes químics forçarà les empreses cap a l'especialització en uns productes determinats, en busca d'eficiència tecnològica i disminució de costos. La simplificació de processos, l'aplicació de l'automatització i el monitoratge, l'adequació a la demanda i la integració de les àrees de negoci seran els principals factors de competitivitat, més que els propis productes. El responsable de producció ocupa un lloc central en la coordinació del procés de transformació, amb la supervisió de la direcció general i la direcció de la fàbrica, i el contacte permanent amb els responsables d'altres àrees (compres, qualitat, enginyeria). La seva feina comprèn tots els recursos i activitats necessaris per la obtenció de productes químics, incloent la selecció, disseny i manteniment d'equips i instal·lacions, l'organització i optimització de processos, la planificació i control de la producció, la gestió d'existències de matèries primeres i producte acabat, i el control de la qualitat i dels costos. Tot això, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima disponibilitat dels mitjans de producció en òptimes condicions. En una Pime, el responsable de producció dirigeix tota la producció prenent decisions de manera autònoma, mentre que a grans organitzacions s'encarrega de coordinar el personal que explota una o més unitats de producció, amb el suport dels caps d'equip i els enginyers de procés.

Tasques

Aquests professionals actuen com un comandament directiu dins de l'empresa, realitzant la seva funció sota la responsabilitat directa de la direcció general o del director industrial o de producció, en funció de la mida de l'empresa. Els responsables de producció s'encarreguen de les següents tasques:

 • Realitza i supervisa el control d'existències.
  Controla el nivell d'existències i rotació de producte acabat, els inventaris realitzats i les ordres d'enviament.
  Controla el nivell d'existències i la rotació de matèria primera, producte semielaborat i material d'envasament i embalatge per assegurar la seva disponibilitat en termes de temps, qualitat i quantitat, mantenint un contacte permanent amb els proveïdors.
  Revisa els terminis de lliurament pel que fa a les existències o estocs de seguretat.
  Realitza la revisió de les vendes respecte a les previsions, o en el seu defecte, dels nivells d'existències associats.
  Controla les caducitats i la gestió dels productes caducats.
  Proposa millores en el sistema de gestió de la planificació, aprovisionament i comandes.
 • Planifica, dirigeix i coordina les activitats relacionades amb la fabricació de productes químics industrials.
  Estableix els plans de producció d'acord amb les previsions de màrqueting i vendes, procedents dels diferents departaments de l'empresa.
  Avalua les necessitats de maquinària, materials i recursos humans pel compliment de les ordres de fabricació, comprovant la seva disponibilitat.
  Es responsabilitza de l'organització i la utilització òptima dels equips de la planta, establint la seqüència correcta i els estàndards de costos i productivitat.
  Desenvolupa pressupostos i aprova partides econòmiques, assegurant el control efectiu dels costos.
  Implementa sistemes de control de producció i de la qualitat, analitzant els informes de producció, control de qualitat, control de processos i manteniment, per detectar problemes operatius i resoldre'ls conjuntament amb el personal tècnic i administratiu.
  Selecciona i monitora els estàndards de producte, examinant mostres de matèries primeres o dirigint els assajos durant el procés, per assegurar que els productes acabats tinguin la qualitat necessària.
  Dirigeix la investigació sobre productes i mètodes nous o millorats.
  Elabora els llistats i programes de producció i aprovisionament, controlant la preparació de registres i informes sobre la producció.
  Vigila el compliment de les normes de seguretat en el treball i els procediments annexos.
  Coordina i supervisa el disseny, la construcció i el muntatge de les noves instal·lacions productives, i al mateix temps vigila el manteniment dels existents.
 • Controla la selecció, formació i rendiment del personal.
  Controla, dirigeix i monitora el personal de producció, organitza la seva selecció, desenvolupament professional i ocupació dins de la planta.
  S'assegura que les responsabilitats associades al seu àmbit de competència, són definides, delegades, comunicades i compreses pel personal.
  Assegura que les incidències produïdes durant els treballs de la seva unitat siguin degudament registrades, comunicades i investigades.
  Controla que tot el personal treballant sota el control de la seva unitat estigui adientment format i sigui competent per realitzar les tasques que se'ls assigna, i es comuniquen les necessitats formatives identificades.
 • Representa el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  Coopera en la realització d'auditories internes o externes.
  Ajuda a avaluar el risc i a preparar la metodologia de treball que s'hagi d'utilitzar en operacions no rutinàries.
  Assegura que tots els nous processos, productes i instal·lacions, desenvolupats o utilitzats per la seva unitat, es sotmetin a una identificació i avaluació de riscos suficient.
  Participa en la realització de previsions de vendes, en la negociació de les necessitats del client relatives a la producció, i en la comunicació d'incidències que afecten els terminis de lliurament o capacitats de la fàbrica.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE