Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Cap de fabricació; Cap de producció; Responsable de fabricació

Descripció

El/La responsable de producció manufacturera s'encarrega de la gestió tècnica, supervisió i control dels processos de producció industrial per assegurar que funcionen de manera fiable i eficaç. Per això, la gestió de la producció és inherent en moltes indústries, si bé les més habituals són la química, l'alimentària, la farmacèutica, l'aeroespacial o l'electrònica.

És una figura clau per planificar i preparar l'operativa necessària en un procés productiu, ja que organitza i fa el seguiment de la manufactura per tal que es determini la càrrega de treball dels diversos mitjans de producció. En conseqüència, té un coneixement aprofundit i holístic del sistema, els materials i els recursos que s'utilitzen per a la producció, ja que s'ha de programar i estimar d'acord amb la capacitat productiva de l'empresa.

Per dur a terme aquesta ocupació és essencial ser un/a professional metòdic, analític i rigorós, ja que qualsevol error pot distorsionar el procés productiu o retardar la fabricació del producte. També cal tenir una actitud resolutiva envers els possibles problemes i comunicativa pel treball en equip i la coordinació de personal.

Tasques

  • Gestiona i planifica les accions productives, coordinant els diferents equips de treball per tal d'assegurar la continuïtat i l'eficiència i així satisfer els terminis i objectius establerts per la companyia.
  • Determina el calendari de posada en marxa i els impactes tècnics sobre l'oferta de costos.
  • Defineix, delega, comunica i s'assegura de la comprensió per part del personal de les responsabilitats associades al seu àmbit de competència.
  • Gestiona estratègicament la tecnologia a l'empresa per tal de coordinar les noves demandes del sector amb les noves tecnologies de mercat.
  • Revisa i proposa els mecanismes de control, sistemes de seguiment i anàlisi dels processos dels aspectes operatius de la seva àrea d'influència.
  • Verifica l'acompliment dels plans, avalua els objectius i observa i gestiona la resolució de les possibles desviacions dintre del seu àmbit de responsabilitat.
  • Assegura que les incidències produïdes durant el treball de la unitat siguin degudament registrades, comunicades i investigades.
  • Participa activament en l'optimització dels procediments de la unitat de producció amb la gestió d'estratègies i propostes de millora enfocades a, per exemple, reduir costos o augmentar la productivitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE