Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de l'àrea d'automatització-robòtica; Tècnic/a en automatització-robòtica; Director/a de línia automatitzada de producció

Descripció

Les empreses tendeixen cada vegada més a automatitzar els seus processos productius. Dins d'aquesta automatització creixent, la robotització permet realitzar tasques que fan possible una major productivitat, qualitat i permet evitar accidents laborals.

El/la cap de línia automatitzada és responsable del funcionament correcte de la producció i les seves fases (fabricació, qualitat, manteniment, logística i compres) mitjançant aquest tipus de recursos productius, procurant que les aturades per raons tècniques siguin mínimes i que l'eficiència dels processos automatitzats-robotitzats sigui màxima. Normalment, depèn del/de la director/a de producció o industria, o bé del cap de planta.

Tasques

  • Es responsabilitza del bon funcionament de les línies automàtiques-robòtiques del procés productiu.
  • Programa, organitza i supervisa el procés productiu d'aquestes línies de producció.
  • Fa complir els plans de producció sota els objectius de qualitat, costos, terminis de lliurament prèviament establerts, prevenció de riscos laborals i respecte al medi ambient. S'assegura del bon funcionament de l'aprovisionament i logística.
  • S'encarrega del manteniment i la reparació de les línies automàtiques-robòtiques, de manera que els temps d'aturada siguin mínims.
  • Adequa l'estructura i criteris d'organització de la línia per assolir els nivells de productivitat i eficiència. Capacita al personal en el bon funcionament d'aquestes línies de producció.
  • Estudia i proposa l'adquisició de nous equips i maquinària per millorar i actualitzar la línia.
  • Gestiona les millores continues de producció i qualitat i proposa millores tècniques de les línies automàtiques-robòtiques.
  • Es coordina amb l'oficina tècnica per dissenyar equips i components destinats a la millora de la línia automatitzada i participa en els projectes de millora tecnològica de la línia.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE