Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a de Processos

Descripció

Les empreses tenen la necessitat continua de millorar els processos per seguir sent competitives en entorns internacionals i respectar els principis de desenvolupament sostenible. Els sistemes avançats de control permeten el seguiment de tot el que succeeix a una planta i faciliten la seguretat integral dels processos i dels i les treballadores.

Bàsicament, el/la controlador/a de processos s'encarrega d'organitzar i controlar les activitats pròpies d'una planta de producció, valorant les diferents fases del procés productiu, proposant l'optimització de procediments de fabricació i supervisant la regularitat i la millora de la qualitat, així com la millora de la seguretat i del respecte per al medi ambient. Aquests/es professionals solen treballar en empreses manufactureres i de processament de matèries primeres per a l'obtenció d'energia, coordinant equips de treball formats per personal de manteniment, control de qualitat i producció.

Tasques

En dependència del/de la responsable de planta o de la direcció d'operacions, aquests/es professionals es responsabilitzen de les següents tasques:

 • Coordina la producció i el control del procés industrial.
  Executa els plans de fabricació, assegurant el compliment dels nivells de productivitat i qualitat dintre dels terminis establerts.
 • Participa en l'organització de la producció d'un procés o del conjunt de la planta establint el programa de producció, i l'aprofitament racional dels recursos disponibles.
  Prepara els procediments normalitzats de treball per les diferents operacions, incloent-hi la posada en marxa, l'apagat i el funcionament normal del procés.
 • Du a terme el monitoratge de l'eficiència, la productivitat i la seguretat de la planta, realitzant observacions i mesures i interpretant les dades procedents de la resta del personal tècnic i operatiu.
 • Enregistra dades, elabora informes de producció i desenvolupa el pressupost operatiu de la seva àrea de responsabilitat.
 • Gestiona el sistema PLC (Programable Logic Controller), un sistema automàtic digital industrial que ha estat adaptat per al control de processos de fabricació, com ara línies de muntatge o dispositius robòtics, o qualsevol activitat que requereixi un control d'alta fiabilitat i facilitat de programació i diagnòstic d'errades en el procés productiu.
 • Revisa el disseny, l'especificació i la implementació de nous processos, des del desenvolupament del producte fins les fases productives, d'acord amb objectius productius de qualitat, cost i lliurament.
 • S'encarrega del desenvolupament i de les aplicacions sobre la millora del procés productiu, avaluant les diferents operacions i els sistemes de fabricació dels productes.
  Du a terme estudis sobre el dimensionament de les instal·lacions productives per tal d'augmentar la capacitat de producció amb el menor cost possible.
 • Controla el bon estat i operació dels equips i instal·lacions, i disposa la resolució de les avaries detectades.
  Participa en la planificació i la gestió dels muntatges que es realitzen en planta i autoritza les ordres de treball per manteniment.
 • Col·labora en les tasques de disseny, instal·lació i control de les noves unitats de producció
 • Supervisa i coordina les activitats dels treballadors i treballadores que operen a la planta.
 • Supervisa la regularitat i la millora de la qualitat.
  Participa en les auditories i els programes de seguretat i proveeix la resposta en cas d'emergència.
  Compleix i fa complir les normes de correcta fabricació, seguretat i ambientals de procés industrial.
  Assumeix responsabilitats en l'avaluació del risc, estudiant els perills potencials del procés per als i les treballadores, la població i el medi ambient, conjuntament amb els especialistes en la matèria.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE