Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en mesures tècniques

Descripció

El/la metròleg/òloga ha d'assegurar l'exactitud de les mesures que s'efectuen en els assaigs, on els resultats són l'evidència per a la certificació.

El/la metròleg/òloga ha de determinar el seguiment i la mesura a realitzar, i els dispositius de medició i seguiment necessaris per a proporcionar l'evidència de la conformitat del producte amb els requisits determinats.

El/la metròleg/òloga ha d'establir els processos per assegurar que el seguiment i mesura poden realitzar-se i es realitzen d'una manera coherent amb els requisits de seguiment i mesura.

El fort lligam entre les tasques d'un/a metròleg/òloga i les de control de qualitat explica que els processos de mesura siguin unes dades necessàries per conèixer si els productes acompleixen les normes de qualitat requerides. El/la metròleg/òloga ha de dominar els diferents aparells de control i mesura, així com conèixer les diferents normes de control de qualitat.

Atès que el control metrològic és un dels components d'un sistema de qualitat, el/la metròleg/òloga ha de col·laborar contínuament amb el departament de qualitat.

Tasques

Entre les tasques desenvolupades pel/per la metròleg/ologa destaquen les següents:
  • Mesura en màquina tridimensional.
  • Intervé en la interpretació de plànols.
  • Intervé en la medició, control i anàlisi dimensional de peces i conjunts, tant noves com modificades.
  • Calibra els aparells de mesurar.
  • Participa en la redacció de documents per a sol·licitar l'homologació.
  • S'encarrega de la revisió i seguiment de l'estat dels útils.
  • Manté a punt els instruments de mesura.
  • Intervé en la realització d'auditories de producte.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE