Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El disseny industrial és una branca del disseny orientada a la conceptualització intel·lectual, tècnica i creativa de productes que es produiran mitjançant tècniques de fabricació en sèrie. Els projectes de disseny industrial responen habitualment a necessitats de creació o redisseny d'un producte.

La feina del/de la dissenyador/a industrial es pot centrar en qualsevol sector industrial amb diferents tecnologies de producció, tant per a projectes de sèries de producció llargues com curtes.

Entre les principals especialitzacions destaquen:

 • El disseny de vehicles, per a productes relacionats amb el transport de persones o mercaderies. Aquest/a especialista haurà de profunditzar en sistemes constructius, materials, ergonomia i confort, aerodinamisme i medi ambient i sostenibilitat, entre d'altres.
 • El disseny d'envasos o packaging. Partint d'unes necessitats industrials, d'uns objectius específics de presència en el punt de venda, i d'unes exigències de logística, comunicació i posicionament, el dissenyador idearà i executarà un envàs que respongui a tots aquests paràmetres.
 • El disseny de productes en general, que pot respondre a necessitats diverses: el redisseny d'un producte existent, la creació d'un nou producte, l'ampliació d'una gamma, la reducció dels costos de producción o la millora de les prestacions.

Tasques

 • Anàlisi i diagnosi del projecte, l'empresa i el mercat.
  El/La dissenyador/a analitza el brífing o document on s'especifiquen els objectius i requeriments de disseny, el posicionament del producte i de l'empresa client així com el perfil d'usuari o usuària final del producte i el de la competència més directa.
  En aquesta fase, el dissenyador o dissenyadora, conjuntament amb l'empresa o consultories externes, pot realitzar estudis de tendències, de tecnologies, d'usabilitat, de sostenibilitat i medi ambient, d'ergonomia, etc.
 • Definició del projecte i elaboració de les primeres hipòtesis.
  El dissenyador o dissenyadora proposa diferents eixos creatius amb diferents vistes del producte, selecciona i mostra diferents materials i acabats, i elabora uns primers conceptes tècnics, si el producte en si ho requereix.
  Els materials que utilitza per a la presentació són il·lustracions, renders en 3D i plànols acotats amb mides generals, en definitiva, materials que han de permetre la definició de les idees creatives.
 • Desenvolupament del projecte de disseny.
  Un cop es selecciona la via sobre la qual es treballarà, elabora totes les especificacions tècniques per a la correcta producció de cada un dels components, introdueix els possibles retocs i desenvolupa el projecte tècnic.
  En aquesta fase, el material que s'acostuma a lliurar són plànols de detall i conjunt, una memòria tècnica constructiva i maquetes de volum, si fossin necessàries.
 • Seguiment de la industrialització del projecte.
  Gestiona la realització dels prototips i posteriorment les presèries, verificant que els diferents components es poden muntar correctament. Realitza el seguiment de la industrialització, gestiona i realitza els possibles canvis que puguin aparèixer.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE