Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable de desenvolupament de producte o cap de producte

Descripció

El/la product manager s'encarrega de gestionar el cicle de vida d'un o diversos productes des de la seva concepció fins al seu llançament al mercat, d'acord amb les especificacions definides inicialment. Treballa amb l'equip tècnic de desenvolupament del producte, amb l'equip de disseny per establir mapes de processos i les metodologies de desenvolupament més adients i amb l'equip de màrqueting i vendes per a definir l'estratègia de mercat i preus. De forma general, s'encarrega de definir i comunicar curosament els objectius, requisits i limitacions del projecte.

Tasques

Les tasques que duu a terme el/la product manager són les següents:
  • Gestiona el cicle de vida del producte des de la seva concepció fins al seu llançament al mercat.
  • Defineix les característiques del producte a partir de les indicacions definides a l'inici del projecte amb l'equip directiu. Elabora i fa el seguiment del mapa de processos del projecte fins la seva implantació al mercat.
  • Fa el seguiment dels objectius, pressupost i calendari establert del producte a través de mètodes de gestió del producte.
  • Gestió eficient de les diferents famílies de productes sota la seva responsabilitat: anàlisi de posicionament i segmentació del mercat en funció d'estudis previs de venda.
  • Avalua les dinàmiques de mercat en relació amb les famílies de productes: factors regionals, posició competitiva, característiques de producte i canals de distribució adequats. Realitza un seguiment d'informació qualitativa i quantitativa (evolució del mercat, previsions a curt termini, estudi de la competència, etc.).
  • Elabora, planifica, desenvolupa i posa en marxa els plans estratègics financers i de màrqueting que s'han de seguir: estudi de la relació entre el marge de benefici i el preu/volum de les diferents famílies de productes. Elabora instruments solvents de diagnòstic estratègic.
  • Gestiona el llançament de nous productes elaborant estratègies de venda, màrqueting, comunicació i distribució. Proposa característiques de diferenciació que aportin valor afegit als productes i cerca nous canals de distribució. Elabora documentació tècnica sobre els nous productes com poden ser manuals de producte, presentacions per a la xarxa comercial, etc.
  • Participa en l'elaboració de l'estratègia de definició i desenvolupament de noves característiques i funcionalitats del producte una vegada aquest ja s'ha implementat al mercat.
  • Recopila informació i bones pràctiques de les últimes tendències per tal d'adaptar-les als productes de l'empresa. Proposa nous serveis, solucions i millores als productes que ja es troben al mercat i que beneficiïn tant a la clientela com al negoci.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE