Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional realitza estudis i anàlisis de mercat amb l'objectiu d'obtenir informació de valor que posteriorment l'empresa client utilitzarà per prendre decisions relacionades amb els productes o serveis que comercialitza i les estratègies de màrqueting.

L'analista en investigació de mercat és un/a professional polivalent amb grans capacitats analítiques ja que ha de tenir coneixements de gestió empresarial, domini de les noves tecnologies aplicades al màrqueting i de tècniques d'estadística i, al mateix temps, nocions de psicologia del consum.

La investigació de mercat és un procés que inclou l'elaboració d'enquestes, l'estudi de les dades obtingudes i la realització d'estadístiques, que serviran a l'analista per conèixer les tendències de consum, determinar l'evolució de les vendes d'un determinat producte, fixar els consumidors potencials, ubicar les empreses competidores, etc.

El resultat de les anàlisis que realitza aquest/a professional resulta un instrument molt útil per al departament de màrqueting i de vendes de l'empresa, ja que en funció d'aquesta investigació s'estableixen campanyes publicitàries posteriors o es llancen noves línies de productes o serveis.

Tasques

 • Defineix els objectius que persegueix la investigació:
  Abans d'iniciar la investigació determina, juntament amb la companyia del client, l'objecte de l'estudi, com ara conèixer la situació de l'empresa en el mercat i respecte dels competidors, la distribució sectorial de les vendes per productes i àrees geogràfiques, el tipus de consumidors (desitjos, patrons de conducta, perfils, etc.), el grau de satisfacció dels clients, etc.
 • Estableix els aspectes metodològics i els procediments necessaris per obtenir les dades de l'estudi:
  Determina la mostra de consumidors de la que es realitza l'estudi.
  Estableix quin model de preguntes es realitzarà i el contingut de l'enquesta per obtenir respostes adequades.
  Defineix el mitjà pel qual es duran a terme les enquestes: correu electrònic, telèfon o contacte personal.
  En ocasions s'encarrega de gestionar un equip de tècnics d'investigació de mercats.
  Determina les tècniques estadístiques que s'aplicaran per desenvolupar la investigació.
  Controla que la recopilació de les dades sigui correcta.
 • Analitza les dades obtingudes:
  Realitza estudis quantitatius i qualitatius de les dades obtingudes.
  Analitza l'evolució de les vendes en períodes passats i, partint dels resultats obtinguts, estableix previsions futures.
  Elabora informes, gràfics i taules comparatives per presentar els resultats de la investigació de mercat realitzada.
  Reuneix les dades obtingudes dels competidors i n'analitza els preus, les estratègies de màrqueting i la distribució. Amb tota aquesta informació elabora un informe.
  Opera en el sistema d'informació de mercats i en controla el funcionament per tal d'optimitzar el cost i el temps d'accés a la informació emmagatzemada.
 • Informa a l'empresa dels resultats obtinguts:
  Fa recomanacions a la companyia client d'acord amb la informació obtinguda perquè aquesta prengui decisions en matèria de promoció, distribució, disseny del producte, preu del producte o servei. La informació aconseguida també pot determinar la conveniència d'obrir noves línies comercials i noves estratègies de màrqueting o de diversificar les operacions de l'empresa.
  Si s'escau, col·labora amb el departament de màrqueting en la definició de d'estratègies i intervé en el seguiment i control del pla establert.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE