Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional realitza estudis i anàlisis de mercat amb l'objectiu d'obtenir informació útil per l'empresa client, a fi de prendre decisions relatives als productes o serveis que comercialitza i les estratègies de màrqueting.

L'analista en investigació de mercat és responsable de l'elaboració d'enquestes, l'estudi de les dades obtingudes i la generació d'estadístiques, que serviran per conèixer les tendències de consum, determinar l'evolució de les vendes d'un determinat producte, fixar el públic consumidor potencial, i ubicar les empreses competidores, entre d'altres. És una figura essencial i molt útil per al departament de màrqueting i vendes, ja que en funció de la seva recerca s'estableixen campanyes publicitàries, accions promocionals o es llancen noves gammes de productes i línies de serveis.

Pot desenvolupar la seva activitat en diferents àmbits que poden anar des de la investigació econòmica i la realització d'estudis sectorials, fins a l'especialització dins d'un camp determinat com poden ser els canals d'alimentació fora de la llar.

Tasques

 • Defineix el punt de partida i els objectius de la investigació.
  Determina, juntament amb l'empresa client, la situació de l'empresa en el mercat i respecte dels competidors, la distribució sectorial de les vendes per productes i àrees geogràfiques, el tipus de consumidors (desitjos, patrons de conducta, perfils, etc.), el grau de satisfacció dels clients, etc.
  Estableix els objectius de la investigació.
 • Estableix els aspectes metodològics per obtenir les dades de l'estudi i controla que la seva recopilació sigui correcta.
  Defineix la mostra de participants en l'estudi i les tècniques estadístiques que s'aplicaran a la investigació.
  Estableix el model de preguntes, el contingut de l'enquesta i el mitjà pel qual es durà a terme (correu electrònic, telèfon o contacte personal).
  En ocasions s'encarrega de gestionar un equip tècnic d'investigació de mercats.
 • Analitza les dades obtingudes i extreu conclusions d'utilitat per a l'empresa.
  Elabora informes, gràfics i taules comparatives per presentar els resultats quantitatius i qualitatius de la investigació.
  Reuneix informació rellevant (estudis, informes, articles d'opinió, etc.) així com dades de la competència i analitza els preus, les estratègies de màrqueting i la distribució.
  Analitza l'evolució de vendes anteriors i, a partir dels resultats, estableix previsions futures.
 • Proposa pautes i recomanacions per a la presa de decisions estratègiques en matèria de promoció, distribució, disseny i preu del producte o servei.
  La informació aconseguida també pot determinar la conveniència d¿obrir noves línies comercials i de màrqueting o diversificar les operacions empresarials.
  Si s'escau, col·labora amb el departament de R+D, proposant innovacions o adaptacions, amb el departament comercial, proposant estratègies, o amb el departament de màrqueting intervenint en els mètodes de comunicació i promoció establerts.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE