Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Account manager; Key account manager

Descripció

L'executiu/iva de comptes s¿encarrega de la intermediació entre l'empresa i la persona client, i amb qui ha d'assegurar una òptima relació tant a nivell comercial com financer, així com un bon coneixement del seu negoci.
La funció principal d¿aquest perfil professional és controlar el compliment dels objectius dels comptes de la clientela assignada, analitzar la seva evolució i proposar mesures correctores davant d'eventuals desviacions, com per exemple, endarreriments en els pagaments o en la recepció dels productes. Aquest/a professional combina coneixements tècnics amb gran habilitat comercial, fet que li permet oferir nous productes per millorar el servei o processos de l'empresa client.

Tasques

¿ Es preocupa de conèixer el negoci de la seva clientela i el que valoren més, per aplicar-ho a les ofertes (preus, time to market, temps de lliurament, qualitat, etc.) o a la creació de solucions específiques.
¿ Prepara, coordina, negociar i aprovar les ofertes i presentacions comercials de productes o serveis amb l¿empresa client, tenint en compte el risc financer a assumir, és a dir, la incertesa que suposa destinar recursos a una inversió; aquest risc el defineix l'àrea de finances de l'empresa.
¿ Si és necessari es recolza d¿un perfil professional més tècnic que l¿ajudi a presentar de forma més completa el producte o servei ofert.
¿ Defineix els avantatges competitius del producte o servei a la clientela i controla el procés de creació.
¿ Realitza la tasca comercial de vendre les solucions de la seva empresa.
¿ Controla que l¿empresa client estigui satisfeta del servei o del producte, que la facturació sigui correcta i els cobraments es facin tal com s¿han pactat.
¿ Reporta a l'àrea financera l'estat dels comptes, és a dir, les operacions realitzades per els i les clients amb algun producte concret en un període de temps.
¿ Efectua el seguiment de les ofertes des de l'inici fins al tancament de l'operació.
¿ Manté i amplia la cartera de clients mitjançant l'acció comercial, realitzant visites i contactes telefònics o per correu electrònic.
¿ Informa la clientela sobre els nous productes i serveis que ofereix l'empresa, i atén les seves incidències.
¿ Proposa actualitzacions o canvis al servei o al producte quan queda obsolet.
¿ Elabora informes per a la planificació, gestió i seguiment de la cartera de clients en funció de l'estat dels comptes i de la previsió de vendes.
¿ Supervisa els objectius comercials de l'empresa i verifica el seu compliment.
¿ Dirigeix i gestiona un equip de comercials, planificant les accions comercials a dur a terme.
¿ Supervisa l'estat dels comptes assignats al seu equip.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE