Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Promotor/a de projectes d'innovació

Descripció

El/la cap d'inversions i innovació és el/la professional especialitzat/da en la inversió en tecnologies de la informació i comunicació (TIC). Aquest professional promou el desenvolupament d'aquestes tecnologies i busca l'obtenció de rendiment. Les inversions es poden dur a terme a empreses, sobre iniciatives emprenedores o per impulsar noves idees de negoci.


La funció principal d'aquest professional és detectar les noves solucions tecnològiques mitjançant la prospecció contínua del mercat (cerca de notícies en mitjans especialitzats, contactes amb empreses tecnològiques, estudis de mercat, etc.) i a analitzar-les per valorar la idoneïtat d¿invertir-hi. Això fa que hagi d¿estar al dia tant dels àmbits d'actuació prioritaris de les Smart Cities com de les solucions tecnològiques que s'hi apliquen.


El cap d'inversions i innovació pot treballar pel seu compte o per compte aliena. En aquest darrer cas, ho fa, habitualment, en organitzacions que desenvolupen serveis d'intermediació entre empreses, persones emprenedores i inversors (business angels networks), o en fons de capital risc, seed money/seed capital o capital llavor.

Tasques

  • Analitza idees, projectes i empreses tecnològiques, i identifica les que poden convertir-se en una alternativa d¿inversió.
  • Realitza la diagnosi sobre la viabilitat del projecte tecnològic, tenint en compte les necessitats del mercat, les possibilitats del producte i les opcions financeres, i pren la decisió sobre l¿idoneïtat d¿invertir-hi.
  • Valora el capital a invertir en cada projecte, idea o empresa.
  • Negocia les condicions de la inversió.
  • Contacta amb altres possibles inversors o accionistes per cercar noves fonts de finançament, i/o posa en contacte la persona emprenedora o l'empresa amb inversors.
  • Participa en el desenvolupament de la idea de negoci o producte, i aporta de coneixement i experiència per la reorganització de l'empresa, la seva constitució o el desenvolupament del negoci.
  • Segueix la idea de negoci pel que fa a penetració en el mercat i opcions de futur.
  • Gestiona, controla i supervisa un equip de persones que realitzen tasques de cerca de nous projectes, estudis de viabilitat i valoracions d'inversions.
  • Manté i amplia la seva xarxa de contactes mitjançant visites comercials o reunions amb empreses, agrupacions empresarials innovadores, emprenedors, agències de desenvolupament, parcs i centres tecnològics, universitats, o escoles de negoci.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE