Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest professional és un expert independent que revisa els comptes anuals de l'empresa client, avalua el control intern comptable i redacta un informe final que valora si la companyia ofereix una informació fidel de la seva realitat economicofinancera i del patrimoni. Amb aquest objectiu, examina i contrasta la veracitat dels comptes de l'empresa, i la conformitat amb la normativa vigent; controla l'aplicació correcta dels sistemes i procediments de comptabilitat, així com la transparència de la informació que la companyia reflecteix en els comptes.

Hi ha dos tipus d'auditories: les voluntàries i les obligatòries. En el primer cas, les empreses no hi estan obligades per llei, però decideixen fer una auditoria voluntària, perquè uns professionals independents acreditin la fiabilitat dels comptes anuals, amb l'objectiu de millorar la imatge de la empresa davant els clients, proveïdors, bancs, etc. Val a dir, que les auditories que es fan més són les obligatòries, és a dir, les que s'han de fer perquè ho marca la llei, depenent de la facturació i el nombre de treballadors.

Tasques

Tant en les auditories anuals de comptes obligatòries com en les voluntàries l'auditor segueix el mateix procediment:
  • Abans d'iniciar l'auditoria, l'auditor planifica el treball amb el seu equip. I és que el treball en equip esdevé fonamental per a l'èxit de l'auditoria, ja que s'ha d'aconseguir informació molt complexa i molt àmplia del sector al qual pertany l'empresa i dels processos que tenen lloc en cadascuna de les seves àrees.
  • Posteriorment, s'entrevista amb el client i visita el seu negoci per tal de conèixer les característiques i els procediments de treball.
  • Estudia i analitza el sistema de control intern administratiu comptable de l'empresa auditada per verificar-ne la fiabilitat i, en funció dels resultats obtinguts, determina les proves d'auditoria d'acord amb les normes tècniques d'auditoria.
  • Porta a terme les proves d'auditoria i el treball de camp per obtenir informació.
  • Prepara l'informe tècnic basat en la informació financera objecte de l'estudi. Aquest informe ha d'estar redactat de manera clara i concisa per poder ser comprensible. Segons com sigui l'auditoria, voluntària o obligatòria, l'informe es realitza per a la direcció de la companyia o bé per als organismes oficials pertinents.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE