Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És el/la professional que assessora entitats i organitzacions en temes d'imatge per tal de transmetre uns valors i missatges alineats amb la seva missió o objecte social. S'encarrega d'anticipar, planificar i comunicar. S'anticipa i analitza les necessitats del client i els riscos i les oportunitats de l'entorn social vinculades; dissenya i coordina un pla estratègic de reputació i imatge corporativa amb el que transmetre la seva identitat de manera atractiva i, finalment, comunica els missatges pertinents a la comunitat (stakeholders) amb l'objectiu d'incrementar el seu impacte mediàtic i la seva influència social. A més, aquest assessorament inclou la imatge col·lectiva que ha d'oferir l'equip humà, que ha de ser harmonitzada i coherent amb la imatge de l'empresa, de les instal·lacions, dels productes, etc.


L'assessor/a d'imatge corporativa pot trobar-se al servei de l'equip directiu o pot suposar una eina de treball per als departaments de Recursos Humans, Màrqueting, Comunicació, etc. de les empreses. Així mateix, pot treballar per a personatges públics (artistes, esportistes o famosos en general) assessorant en el disseny de la seva imatge externa, expressió, actituds i habilitats més adequades per transmetre la seva identitat i valors.

Tasques

Estudia les necessitats de la clientela i les característiques del sector en què s'ubica.
 • Identifica els aspectes característics, riscos i oportunitats que posseeix la persona o empresa client.
 • Aprèn la legislació i jurisprudència vinculada a tot el personal treballador i, en particular, als del sector concret, així com les relacions laborals existents entre l'equip i la seva jerarquia.
 • Conjuntament, es concreten els missatges i valors que es volen transmetre com a part de la identitat corporativa.

Elabora un pla estratègic de reputació corporativa que inclou:
 • La proposta d'imatge gràfica i visual, segons les necessitats del client.
 • Els elements comunicatius d'expressió, actituds i habilitats perquè una persona o col·lectiu transmeti els missatges i valors corporatius adequats a la imatge col·lectiva definida.
 • Serveis i productes, en col·laboració amb altres professionals, per implementar els canvis a la imatge del col·lectiu o persona client (disseny d'uniformes, complements, eines de treball, estilistes, perruquers, logopedes, dietistes, etc.).

Transmet la informació referent a la imatge corporativa.
 • Forma a la plantilla en totes aquelles capacitats i habilitats necessàries per assolir una bona implementació de la imatge corporativa.
 • Redacta el manual de procediment en imatge corporativa, el qual forma part del protocol d'imatge i estil de l'entitat, col·lectiva, etc.

Fa un seguiment de la imatge corporativa.
 • Acompanya a la clientela en les activitats i actuacions públiques per reforçar l'acompliment dels objectius de comunicació.
 • Monitoritza, mensualment, l'impacte mediàtic (clipping) i avalua els resultats per a realitzar modificacions, si escau.
 • Audita els nivells de qualitat i excel·lència de la transmissió de valors i missatges en cada actuació i activitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE