Barcelona Activa

Barcelona Treball

Sectors econòmics

Organitzacions i Negocis

De la formació a l’ocupació

Finances

Àrea dedicada a l'obtenció i l'administració de diners i capital. Contribueix a l'enfortiment de l'economia de persones i organitzacions a través de decisions d'estalvi, despesa i inversió

Finances

Gestió Empresarial

El bon funcionament organitzacional es basa en l'administració dels recursos mitjançant la planificació estratègica, les operacions de compravenda o la gestió dels recursos humans, entre altres activitats

Gestió Empresarial

Màrqueting i Relacions Públiques

L'estratègia de comunicació d'una empresa busca la promoció dels seus serveis, productes, valors i visió per atraure i fidelitzar clientela, així com captar inversions i aconseguir col·laboracions professionals

Màrqueting i Relacions Públiques

Serveis Jurídics i Seguretat

Conjunt d'activitats que tenen per objectiu reduir o eliminar riscos -físics, materials o financers. A causa de fenòmens com la globalització i la digitalització econòmica, es tracta d'un àmbit dinàmic i en contínua actualització

Serveis Jurídics i Seguretat

Oferta Formativa en Organitzacions i Negocis

El sector valora...

 • Coneixements en legislació

  Crear entorns altament estables, previsibles i segurs fa imprescindible conèixer la normativa legal aplicable en cada cas

 • Presa de decisions analítica

  En entorns complexos, amb implicacions de recursos humans i financers, la presa de decisions ha de basar-se en models analítics

 • Capacitat de càlcul

  Comprendre i tenir agilitat mental gestionant tant els conceptes numèrics com les operacions matemàtiques necessàries per administrar el negoci

 • Lideratge i motivació

  Capacitat per motivar l'equip, generar confiança i compromís, reconfigurant tasques i aconseguint que cada integrant aporti el millor de si mateix

 • Visió holística

  Conèixer de manera integral l'organització de l'empresa per entendre les implicacions de les nostres accions i detectar les oportunitats de col·laboració amb altres àrees

 • Networking

  Habilitat per teixir una xarxa de contactes àmplia i de confiança que permeti fer créixer i consolidar el projecte empresarial

 • Coneixements en legislació

  Crear entorns altament estables, previsibles i segurs fa imprescindible conèixer la normativa legal aplicable en cada cas

 • Presa de decisions analítica

  En entorns complexos, amb implicacions de recursos humans i financers, la presa de decisions ha de basar-se en models analítics

 • Capacitat de càlcul

  Comprendre i tenir agilitat mental gestionant tant els conceptes numèrics com les operacions matemàtiques necessàries per administrar el negoci

 • Lideratge i motivació

  Capacitat per motivar l'equip, generar confiança i compromís, reconfigurant tasques i aconseguint que cada integrant aporti el millor de si mateix

 • Visió holística

  Conèixer de manera integral l'organització de l'empresa per entendre les implicacions de les nostres accions i detectar les oportunitats de col·laboració amb altres àrees

 • Networking

  Habilitat per teixir una xarxa de contactes àmplia i de confiança que permeti fer créixer i consolidar el projecte empresarial