Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional segueix les normatives ISO de qualitat focalitzades als processos, les normatives de Bones Pràctiques (BPLs/BPMs/BPCls) o el marcatge CE per a la certificació de dispositius mèdics, per garantir que les actuacions realitzades acompleixin amb els requisits preestablerts per la llei, els objectius de l'empresa, sigui reproduïbles, traçables, correctament documentades i que el personal estigui perfectament capacitat per a dur a terme les tasques assignades.

El/la tècnic/a de qualitat en biotecnologia té dues àrees d'actuació: el control de la qualitat i la garantia de la qualitat. Assegura la conformitat de les especificacions internes amb els estàndards i les bones pràctiques de fabricació. La garantia de la qualitat (definir el marc i els estàndards de referència) i el control de la qualitat (definir els processos, els sistemes de comprovació interns i estàndards de referència). Ha de dur a terme la definició de l'estratègia d'assegurament de qualitat, els tipus de normatives a les que s'ha de respondre, els recursos assignats i els controls necessaris d'equips tècnics i humans.

Tasques

Garantia de qualitat:
  • Supervisa la redacció i actualització dels PNTs (Procediments Normalitzats de Treball) necessaris per a descriure, organitzar i gestionar els processos sota la seva responsabilitat.
  • Redacta els protocols de validació i en coordina l'execució.
  • Coordina i executa les auditories internes.
  • Gestiona les possibles desviacions i les accions correctives que se'n derivin.
  • Gestiona el control dels canvis duts a terme.
  • Prepara tota la documentació necessària per a obtenir certificacions de qualitat.
Control de qualitat:
  • S'encarrega de la realització d'anàlisis per a controlar la qualitat de les matèries primeres i dels acabats.
  • Realitza el muntatge dels aparells, la preparació de les proves, la realització dels assajos i l'anàlisi i transmissió dels resultats al/a la seu/va superior.
  • És el/la responsable del manteniment i funcionalitat de les eines del laboratori per tal d'assegurar la seguretat en els processos de control de qualitat.
  • Assegura un control regular del material i garanteix unes condicions òptimes de treball.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE