Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de control de qualitat; tècnic/a de garantia de qualitat.

Descripció

Segons la norma ISO 9000: "la qualitat és el grau en què un conjunt de característiques inherents compleixen amb els requisits".

El/la tècnic/a de qualitat té dues àrees d'acció: el control de la qualitat i la garantia de qualitat. Aquest/a professional assegura la conformitat de les especificacions internes amb els estàndards i les bones pràctiques de fabricació. En aquests dos àmbits d'acció, el/la tècnic/a treballa a les ordres del/de la responsable de qualitat i s'ocupa, pel que fa al control de qualitat, de la realització d'anàlisis i manteniment, i pel que fa a la garantia de qualitat, s'assegura del compliment dels Procediments Normalitzats de Treball (PNTs).

Amb aquesta finalitat, és fonamental que aquesta persona disposi de coneixements en bones pràctiques de fabricació (GMP: Good Manufacturing Practices) i de laboratori (GLP: Good Laboratory Practices).

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:

Control de qualitat:
  • S'encarrega de la realització d'anàlisis per a controlar la qualitat de les matèries primeres i dels acabats.
  • Realitza el muntatge dels aparells, la preparació de les proves, la realització dels assajos i l'anàlisi i transmissió dels resultats al/a la seu/va superior.
  • És el/la responsable del manteniment i funcionalitat de les eines del laboratori per tal d'assegurar la seguretat en el processos de control de qualitat.
  • Assegura un control regular del material i garanteix unes condicions òptimes de treball.
Garantia de qualitat:
  • Supervisa la redacció i actualització dels PNTs (Procediments Normalitzats de Treball) necessaris per a descriure, organitzar i gestionar els processos sota la seva responsabilitat.
  • Redacta els protocols de validació i en coordina l'execució.
  • Coordina i executa les auditories internes.
  • Gestiona les possibles desviacions i les accions correctives que se'n derivin.
  • Gestiona el control dels canvis duts a terme.
  • Prepara tota la documentació necessària per a obtenir certificacions de qualitat.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE