Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en oftalmologia optomètrica

Descripció

L'optometrista reconeix alteracions oculars, detecta i corregeix problemes visuals, és capaç de mesurar l'agudesa visual mitjançant l'examen de refracció i prescriu la seva correcció a través de l'adaptació de lents correctors, lents de contacte o exercicis de correcció visuals.
Per a cada disfunció determina mesures correctores, en funció de la tecnologia existent, per tal que les persones que atén millorin els processos de la vista.

Sovint treballa en una l'òptica i també és la persona encarregada de vendre i oferir un assessorament tècnic especialitzat de productes com lents, lents de contacte, muntures, ulleres de sol o productes per a la cura dels ulls.

Tasques

 • Realitza l'exploració optomètrica del/de la pacient per tal d'historitzar i determinar el diagnòstic sobre la seva problemàtica visual.
  Practica tècniques d'exploració mitjançant l'anamnesi.
  Determina l'estat refractiu a partir de la retinoscòpia, l'autorrefractòmetre i la cicloplegia.
  Mesura el grau d'agudesa visual, la pressió intraocular i el fons de l'ull.
  Avalua la funció pupilar i la motilitat ocular.
  Realitza exploracions basades el en biomicroscopia.
  Deriva cap a d'altres professionals de l'oftalmologia aquelles persones que manifesten patologies o disfuncions que no poden ser tractades des de l'optometria.
 • Realitza altres proves especials per millorar de el diagnòstic optomètric, com ara: campimetria, topografia, microscopia especular, AFG, tests de visió cromàtica i ecografies.
 • Determina les disfuncions visuals (acomodatives, de divergència, binoculars, etc.) de l'òrgan ocular. identifica i mesura, objectiva i numèricament, el grau i la tipologia d'aquestes.
 • Determina les mesures correctores per millorar la capacitat de visió del/de la pacient.
  Estableix els tractaments clínics escaients, segons les mesures correctores per a lents oculars, lents de contacte, cirurgia optomètrica i exercicis oculars, més enllà de la correcció a través de mitjans ortopèdics.
  Bisela lents de forma manual i automatitzada.
  Adapta lents visuals i de contacte.
  Orienta la realització d'exercicis visuals de rehabilitació i avalua la progressió i els avenços de la persona usuària segons el tractament prescrit per a la correcció de disfuncions visuals sense mitjans ortopèdics.
 • Desenvolupa pautes culturals a favor de la salut visual de la comunitat, en coordinació amb els altres agents i les institucions que intervenen en l'àmbit de la salut pública.
  Diagnostica l'estat de salut visual en centres educatius i comunitaris.
 • Quan treballa en una òptica realitza l'atenció personal i tècnica.
  Rep, atén a la clientela i identifica les seves necessitats realitzant les preguntes pertinents per tal de precisar tan bé com sigui possible els productes més adients.
  Desenvolupa els serveis de tipus tècnic que es presten dins un centre òptic (graduació de la vista i assessorament sobre mesures i productes de correcció).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE