Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Expert/a en telesalut; Expert/a en e-Health; Expert/a en medicina a distància

Descripció

L'expert/a en Telemedicina és el/la professional que dissenya i desenvolupa solucions específiques i sistemes per a l'exercici de la Medicina a Distància. El que s'entén com a Telemedicina o Medicina a Distància és un camp molt ampli, que abasta des de la teleconsulta i el telediagnòstic, fins a la telemonitorització o la telecirurgia, des de la formació continuada dels/de les professionals de la salut i la gestió sanitària fins a l'educació i la promoció de la salut entre la població.

Cal que tingui uns sòlids coneixements de les noves tecnologies informàtiques i les telecomunicacions, així com uns coneixements bàsics de medicina i de gestió per poder analitzar les necessitats dels professionals de la salut o dels ciutadans, i ha de saber aplicar els coneixements i les tècniques disponibles en el desenvolupament de plans o sistemes que les satisfacin.

Tasques

Com la telemedicina és un camp molt ampli, l'expert/a en Telemedicina pot treballar en àmbits molt diversos i tant les tasques com les seves funcions varien molt també. A grans trets, podem diferenciar dos grans grups, ja que aquesta divisió coincideix amb una diferenciació important en el tipus de tasques i funcions:
 • L'expert/a de Telemedicina que treballa en una empresa proveïdora de serveis o equipaments de Telemedicina Telemàtica realitza unes tasques generals que habitualment són:
  Analitza els objectius d'un projecte telemàtic que se li encarrega en l'entorn de la salut.
  Estudia les necessitats tecnològiques i financeres del projecte i els recursos disponibles.
  Proposa i argumenta solucions, definint els canvis organitzatius i tecnològics i les despeses necessàries.
 • L'expert/a en Telemedicina que treballa en l'àmbit de la telecirurgia, a més d'utilitzar els equips informàtics i la videoconferència, requereix una altra tecnologia puntera, com és el cas de la robòtica, per suplir la presència del cirurgià a la taula d'operacions.
  Instal·la els braços robòtics i d'altres instruments i accessoris que el cirurgià especialista en el camp corresponent dirigirà a travésvideocàmeres. Dos dels braços robòtics manegen l'instrumental mèdic, i el tercer s'encarrega del sistema de visualització.
  També s'ocupa molt sovint del manteniment dels equips i de l'adequació als canvis que es puguin produir en l'organització o en els nous coneixements i tècniques mèdiques.
 • Pel que fa a tasques més concretes, existeix una elevada variabilitat, en funció del lloc on treballi, de les responsabilitats al seu càrrec i de l'àmbit d'actuació. Independentment de que es tracti d'un o de l'altre dels casos anteriors, algunes d'aquestes tasques més concretes són:
  Instal·la o dirigeix la instal·lació dels diferents sistemes de software i hardware i dels equipaments complementaris necessaris, com per exemple: xarxes de comunicacions que permetin la interconnexió dels centres sanitaris o Sistemes de videoconferències en ajuntaments o centres socials per accedir a la consulta d'una població més important (el malalt explicarà els símptomes i el metge li receptarà un tractament de forma immediata o el derivarà a l'hospital en cas que sigui necessari).
  Connecta a l'ordinador (a través de la tarja de so o d'una microcàmera associada a l'equip) altres elements necessaris per realitzar exploracions a distància, com per exemple: un fonendoscopi per controlar els batecs del pacient o un laringoscopi o un otoscopi per poder visualitzar la gola i l'oïda del pacient amb imatges d'alta resolució.
 • L'expert/a que treballa en un centre de salut, públic o privat, o en organismes de l'administració pública, acostuma a fer el següent:
  Proposa plans i sistemes de Telemedicina per tal de millorar la prestació sanitària, facilitar l'accés a tots els ciutadans, facilitar la tasca dels professionals de la salut, afavorir la continuïtat de l'atenció entre els diferents nivells assistencials, agilitzar els tràmits administratius, millorar l'eficiència del sistema.
  Avalua i argumenta els beneficis que suposarà el canvi, basant-se en estudis de viabilitat i avaluació del cost-benefici.
 • A més, l'expert/a en Telemedicina, en general, du a terme altres tasques com per exemple:
  Ha d'actualitzar contínuament els seus coneixements, tant de les tecnologies informàtiques i telecomunicacions, com dels progressos en els àmbits de la medicina en què treballi.
  S'encarrega de formar als i les professionals de la salut que utilitzaran els sistemes de Telemedicina implantats.
  Elabora protocols de procediments.
  Imparteix cursos o seminaris.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE