Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

A la indústria farmacèutica i biotecnològica en general, els departaments de màrqueting es divideixen en funció de l'especialitat mèdica a la qual s'adreça el seu producte, fàrmac o similar. Dins de cadascuna d¿aquestes especialitzacions, trobem la figura del/de la responsable de producte farmacèutic.

Aquest/a professional està integrat/da en el departament de màrqueting d'una companyia farmacèutica i és el/la màxim responsable d'un producte o gamma de productes (brand manager). La seva implicació s'inicia en la concepció del producte i segueix amb la seva gestió al llarg de tot el seu cicle comercial,. Defineix en cada moment les estratègies comercials i de màrqueting a seguir. També vetlla per la maximització dels beneficis produïts per aquest producte mitjançant el seu rellançament en fases de declivi o la implementació de noves estratègies encaminades a prolongar la seva existència.

Així doncs, la missió d'aquest/a professional és gestionar la vida d'un o més productes des de la seva definició i el seu llançament fins al moment que desapareix, sempre amb l'objectiu principal d'aconseguir la màxima rendibilitat a través de les vendes. La seva feina comença amb la recerca d'oportunitats de negoci, continua amb la coordinació dels estudis de mercat i l'elaboració del pla de màrqueting per al producte escollit, que ha de contemplar les variables clàssiques de màrqueting mix (producte, preu, distribució i comunicació), la realització de les previsions de vendes i finalment l'organització de la logística i el posicionament del producte al mercat. La publicitat, les promocions, els patrocinis, les investigacions de mercat, el merchandising i els preus són algunes de les eines que ha d'utilitzar per aconseguir-ho.

Tasques


 • Crea, defineix i implanta el pla de màrqueting de la cartera de productes de la companyia, en funció de l'anàlisi dels estudis de mercat de productes nous o ja existents de la companyia.
 • Elabora estudis de mercat que permetin observar l'evolució dels productes i de la competència, per tal de fer possible la presa de decisions. Interpreta, realitza i analitza els estudis de mercat per al coneixement del producte, clients i competència (productes, preus, ofertes, etc.).
 • Dissenya estudis de penetració, imatge i promoció dels productes. Realitza investigacions i prospeccions comercials de productes existents o nous i estudia les oportunitats de mercat d'aquests.
 • Adequa i actualitza el catàleg de productes de la seva divisió, descartant els productes obsolets i incloent-hi les noves referències.
 • Controla el pressupost assignat a la seva categoria de productes.
 • Forma a la força de vendes quant als productes i promocions previstes en el pla de màrqueting i en les argumentacions que cal emprar davant dels clients. Realitza els informes mensuals del Departament de Màrqueting.
 • Elabora i/o adapta als requisits legals els materials promocionals vinculats a aquest producte.
 • Identifica i proposa noves oportunitats de negoci a través dels líders d¿opinió.
 • És el/la referent, pel que fa als coneixements de producte, per a tots els clients de la companyia.
 • Coneix les característiques i solucions tècniques de productes complementaris als comercialitzats en la divisió.
 • Gestiona bases de dades i panels de proveïdors de mercat. Mesura i analitza la rendibilitat de les accions de màrqueting realitzades.
 • Participa a fires del sector i organitza simposis.
 • Coordina la seva activitat amb altres departaments de la companyia.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE