Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Vigilant farmacològic/a; pharmacovigilance.

Descripció

Els medicaments que arriben a comercialitzar-se passen prèviament per estudis exhaustius d'eficàcia i seguretat (estudis preclínics i assajos clínics). No obstant això, hi ha reaccions adverses a fàrmacs que, ja sigui per la seva baixa incidència en la població en general o perquè ocorren en grups poblacionals especials (infants, gent gran, embarassades, etc.), no han estat detectades durant el període d'estudis de precomercialització d'un fàrmac. Per aquesta raó és necessària la farmacovigilància o vigilància farmacològica, definida per l'OMS com "la ciència i l'activitat relatives a la detecció, avaluació, comprensió i prevenció dels efectes adversos dels medicaments o qualsevol altre problema relacionat amb ells".

La informació respecte a les reaccions adverses d'un medicament pot provenir dels mateixos pacients, de metges o de farmacèutics/ques, i es recull en les anomenades targes grogues. Com a conseqüència d'un informe negatiu, pot modificar-se la fitxa tècnica d'un producte i l'ús en pot quedar restringit o totalment prohibit. La farmacovigilància és d'obligat compliment, ja que evita costosos contratemps que poden fer perillar la salut pública i la reputació de l'empresa que fabrica o comercialitza els productes farmacèutics.

El/la responsable de farmacovigilància s'encarrega de fer el seguiment dels efectes adversos dels medicaments per tal de determinar la freqüència, la gravetat i la incidència d'aquests i poder preveure'n l'aparició al llarg del cicle de vida del producte, des de la recerca a la comercialització. També és responsable de la comunicació amb les autoritats competents.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
 • Recull i analitza els informes sobre les RAM (reaccions adverses als medicaments).
 • Recopila les alertes sobre els medicaments comercialitzats i sobre els riscos i beneficis.
 • Gestiona bases de dades de RAM per analitzar-les detalladament (epidemiologia).
 • Elabora informes sobre els resultats de les anàlisis per a les autoritats competents i per a la companyia.
 • Valora els riscos i els beneficis dels medicaments.
 • Proposa accions correctives i en controla l'impacte. Informa els/les metges, agències reguladores i per a la pròpia companyia sobre els efectes no desitjats.
 • Coordina i organitza periòdicament reunions amb toxicòlegs/gues, epidemiòlegs/gues, metges, etc., de l'empresa productora.
 • Omple les "targes grogues" que les autoritats sanitàries li exigeixen.
 • Dóna resposta a qualsevol petició d'informació de les autoritats competents en matèria de seguretat de medicaments.
 • Crea, actualitza i complimenta els procediments establerts en les Bones Pràctiques Clíniques de farmacovigilància vigents a Espanya.
 • Assegura el compliment regulatori i legal en farmacovigilància en relació a medicaments comercialitzats i en recerca.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE