Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Les plataformes tecnològiques de R+D+I són unitats de suport a la recerca equipades amb l'última tecnologia i dotades de personal especialitzat. Es caracteritzen pel seu valor estratègic que justifica la seva disponibilitat per al col·lectiu d'R+D, tant públic com privat, i conformen un centre tecnològic de referència altament competitiu per a la indústria farmacèutica, de química fina i afins. Les principals activitats que es desenvolupen dins les plataformes tecnològiques són de serveis científics de suport a la recerca, desenvolupament tecnològic (posada a punt de noves metodologies) i de participació en projectes de recerca.

El/la responsable de plataforma tecnològica és aquella persona que s'encarrega de tots els aspectes que s'hi vinculin, tant a nivell de servei com d'infraestructura.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Coordina l'activitat de l'equip de treball al seu càrrec i en dissenya el pla formatiu.
  • Planifica, coordina i desenvolupa projectes de recerca en els que hi participi la plataforma.
  • Planteja nous objectius de recerca.
  • Coneix els àmbits (potencials) d'aplicació de la plataforma tecnològica i els mecanismes de transferència tecnològica.
  • Assessora a les persones usuàries de la plataforma en l'aplicació de les tècniques.
  • Gestiona el lloguer dels espais i equipaments per a l'ús en autoservei.
  • Desenvolupa tècniques en col·laboració, per a aplicar-les als problemes concrets dels/de les usuaris/àries.
  • Es responsabilitza del manteniment i calibració dels equips ubicats a la plataforma.
  • Publica els resultats de la recerca realitzada en publicacions especialitzades.
  • Presenta els resultats en conferències i trobades científiques.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE