Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic d'aplicacions; Tècnic de desenvolupament de producte; Enginyer comercial

Descripció

Els requisits normatius europeus i la major exigència d'informació dels consumidors tenen un fort impacte en la química transformadora, sobretot al camp de les resines, els lubricants, els adhesius, els cosmètics, les pintures i els detergents, obligant a la reformulació dels productes i a l'eliminació de tota perillositat. Això suposa que els catàlegs de productes es redueixin progressivament a productes clau dels que es desenvolupen el màxim nombre d'aplicacions. L'aparició de productes tècnicament més sofisticats provoca que part de la tasca comercial recaigui en experts que donen suport tècnic a les accions de venda i màrqueting. L'especialista de producte representa un paper clau d'enllaç tècnic entre els departaments d'I+D i producció de l'empresa i els comercials, els distribuïdors i els clients finals. La funció d'aquest professional sol estar adscrita al departament comercial, assessorant, formant i donant suport tècnic a la xarxa de vendes i al client sobre l'ús i les aplicacions dels productes, contribuint al desenvolupament de noves solucions i adaptacions tècniques, realitzant llançaments i demostracions de nous productes, elaborat material de suport tècnic i garantint el servei postvenda d'una determinada línia de productes de l'empresa. Tot això a fi d'obtenir la satisfacció plena del client, en un context competitiu en que el servei es valora tant o més que el propi producte.

Tasques

Aquest professional actua en dependència directa de la direcció comercial o de màrqueting, establint contacte amb els diferents departaments de l'empresa (administració, vendes, financer, desenvolupament i I+D) i realitzant les següents tasques:

 • Es responsabilitza de la gestió tècnica d'una o més línies de productes fabricats per l'empresa.
  Identifica oportunitats i desenvolupa noves aplicacions dels productes pel mercat objectiu.
  Realitza anàlisis de les modificacions recomanades i informes sobre la fabricació de nous productes.
  S'encarrega de l'avaluació dels productes i del disseny d'estudis cost-benefici.
 • Dóna suport tècnic a la funció dels comercials de l'empresa.
  Col·labora en l'elaboració del pla de màrqueting anual.
  Prepara informes comercials i participa en l'establiment anual dels objectius a la zona.
  Participa en el llançament de nous productes i en la preparació dels plans de negoci.
  Treballa conjuntament amb els equips comercials per aconseguir els objectius de vendes pel producte.
  Col·labora amb els equips de màrqueting per assegurar la bona direcció de les estratègies en l'àmbit tècnic.
 • Està al dia dels avenços tecnològics que puguin donar valor afegit als productes de la companyia amb l'objectiu d'augmentar la competitivitat.
  Detecta oportunitats de negoci estudiant la competència i les tendències del mercat.
  Busca i crea informació a través de la bibliografia, l'assistència a congressos, la relació amb els líders d'opinió, etc.
 • Manté contacte directe amb el client i els departaments de recursos, desenvolupament i producció, oferint solucions adaptades a les necessitats dels usuaris finals.
  Planifica i realitza visites d'assessorament a possibles clients basant-se en les necessitats detectades pels venedors o els tècnics comercials.
  Du a terme la anàlisi de viabilitat i el seguiment tècnic de les noves aplicacions que demana el client, preparant pressupostos en funció de les característiques requerides.
  Realitza projectes sobre la millora dels productes.
  Proveeix servei de consulta postvenda d'aplicacions i suport tècnic als usuaris finals, els distribuïdors i els especialistes a la seva àrea de competència i línia de productes.
 • Realitza seminaris, formació sobre el producte i demostracions, donant suport a diferents representacions comercials.
  S'encarrega de la formació tècnica de distribuïdors i personal intern.
  Supervisa la utilització inicial del producte en el client final, assegurant-ne el bon funcionament i la formació dels futurs usuaris.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE