Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a d'aplicacions; Tècnic/a de desenvolupament de producte; Enginyer/a comercial

Descripció

Els requisits normatius europeus i la major exigècia d'informació dels consumidors i consumidores tenen un fort impacte en la producció manufacturera, obligant al redisseny dels productes, a assegurar-ne la seva sostenibilitat i a l'eliminació de tota perillositat. L'especialista de producte incorpora la visió del client, bé sigui aquest un client consumidor, bé sigui un client industrial.

Al mateix temps, l'aparició de productes tècnicament més sofisticats ha provocat que part de la tasca comercial recaigui en experts/es que coneixen a fons les característiques tècniques i especificitats del producte, i que assessoren i ofereixen suport tècnic a les accions de venda i màrqueting.

L'especialista de producte representa un paper clau d'enllaç tècnic entre els departaments d'R+D+I i producció de l'empresa, per una banda i els departaments comercials, els de distribució i els clients finals, per l'altra.

La funció d'aquest/a professional sol estar adscrita al departament comercial, assessorant, formant i donant suport tècnic a la xarxa de vendes i al client sobre l'ús i les aplicacions dels productes, contribuint al desenvolupament de noves solucions i adaptacions tècniques, realitzant llançaments i demostracions de nous productes, elaborat material de suport tècnic i garantint el servei postvenda d'una determinada línia de productes de l'empresa. Tot això a fi d'obtenir la satisfacció plena del client, en un context competitiu en que el servei es valora tant o més que el propi producte.

Tasques

Aquest/a professional actua en dependència directa de la direcció comercial o de màrqueting, establint contacte amb els diferents departaments de l'empresa (administració, vendes, financer, desenvolupament i R+D+I) i realitzant les següents tasques:
 • Es responsabilitza de la gestió tècnica d'un producte o d'una línia de productes fabricats per l'empresa.
  Identifica oportunitats i desenvolupa noves aplicacions dels productes per al mercat objectiu.
  Realitza anàlisis de les modificacions recomanades i informes sobre la fabricació de nous productes.
  S'encarrega de l'avaluació dels productes i del disseny d'estudis cost-benefici.
 • Dona suport tècnic a la funció dels i les comercials de l'empresa.
  Col·labora en l'elaboració del pla de màrqueting anual.
  Prepara informes comercials i participa en l'establiment anual dels objectius a la zona.
  Participa en el llançament de nous productes i en la preparació dels plans de negoci.
  Treballa conjuntament amb els equips comercials per aconseguir els objectius de vendes pel producte.
  Col·labora amb els equips de màrqueting per assegurar la bona direcció de les estratègies en l'àmbit tècnic.
 • Està al dia dels avenços tecnològics que puguin donar valor afegit als productes de la companyia amb l'objectiu d'augmentar la competitivitat.
  Detecta oportunitats de negoci estudiant la competència i les tendències del mercat.
  Busca i crea informació a través de la bibliografia, l'assistència a congressos, la relació amb els/les líders d'opinió, etc.
 • Manté contacte directe amb el/la client i els departaments de recursos, desenvolupament i producció, oferint solucions adaptades a les necessitats dels usuaris finals.
  Planifica i realitza visites d'assessorament a possibles clients basant-se en les necessitats detectades per l'equip de venda o els/les tècnics/ques comercials.
  Du a terme l'anàlisi de viabilitat i el seguiment tècnic de les noves aplicacions que demana el/la client, preparant pressupostos en funció de les característiques requerides.
  Realitza projectes sobre la millora dels productes.
  Proveeix servei de consulta postvenda d'aplicacions i suport tècnic a les persones usuàries finals, els/les distribuïdors/es i els/les especialistes a la seva àrea de competència i línia de productes.
 • Realitza seminaris, formació sobre el producte i demostracions, donant suport a diferents representacions comercials.
  S'encarrega de la formació tècnica de distribuïdors/es i personal intern.
  Supervisa la utilització inicial del producte en el/la client final, assegurant-ne el bon funcionament i la formació dels futures persones usuàries.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE