Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Muntador/a, tècnic/a en muntatge.

Descripció

El/La muntador/a s'encarrega del muntatge de maquinària, equips de treball i instal·lacions industrials, ja sigui en la seva pròpia fàbrica o bé en les instal·lacions de les persones clients Es tracta d'un/a tècnic/a multifuncional, que té coneixements de mecànica, electricitat, electrònica, etc., i que ha de resoldre en el lloc de muntatge els problemes imprevistos que puguin aparèixer. A la vegada, dirigeix una sèrie d'operaris/àries muntadors/es que tenen diferents especialitats: mecànic/a, electricista, soldador/a.,... El/La muntador/a de maquinària sol dependre del/de la direcció de producció o cap de planta.

Tasques

 • Intervé en la realització de les ofertes a les persones clients.
 • Executa el muntatge de la maquinària d'acord amb les instruccions donades per la direcció tècnica.
 • Planifica el muntatge d'acord amb el contracte.
 • Organitza l'equip humà i el material propi (eines, material mecànic, elèctric i electrònic...). En cas de necessitar material o maquinària de les persones clients ho comunica i comprova que, abans de començar el muntatge, està tot disposat per fer-ho. També planifica si ha de llogar algun equip o material.
 • Resol les incidències que apareguin durant el muntatge.
 • Organitza la logística del muntatge.
 • Fa les proves pertinents i la posada en marxa en presència de les persones clients, tot abans de donar per acabat el muntatge.
 • Vigila que es compleix la normativa de prevenció de riscs laborals que relaciona contractistes amb subcontractistes.
 • Comprova que es torna tot l'equip i els materials de l'empresa una vegada fet el muntatge
 • Es relaciona amb les persones responsables designades pels clients durant el muntatge a l'exterior.
 • Pot intervenir en la formació del personal de l'empresa client.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE