Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en disseny d'utillatges, tècnic/a en disseny de matrius, tècnic/a en disseny de motlles.

Descripció

El/La delineant projectista d'utillatges és qui projecta i dissenya matrius, motlles i altres utillatges (fileres d'extrusió, eines de tall...). Per matriu s'entén un utillatge metàl·lic d'acer que, mitjançant premses, serveix per estampar peces, principalment metàl·liques, encara que també es poden estampar d'altres tipus de materials (paper, cartró, plàstic, etc.). Existeixen diversos tipus de matrius en funció de la variant d'estampació que es realitzi (progressiva, transfer, convencional, etc.). Per la seva banda, els motlles són utillatges metàl·lics que s'utilitzen per fabricar peces de plàstic, metall i altres materials, mitjançant tècniques com la injecció o la fosa.

Normalment, les empreses clients dels productes finals indiquen el tipus de béns que volen obtenir via estampació, injecció, fosa... mitjançant dibuixos o plànols. El/La delineant projectista fa el disseny de l'utillatge, que, posteriorment, passa al taller en forma de plànols incloent-hi les especificacions tècniques necessàries per fabricar-ho.

Val a dir que els utillatges juguen un paper molt important en la majoria de processos de transformació de material, cosa que els atorga un protagonisme estratègic i una gran vinculació a bona part de les activitats industrials. Cal destacar que de la qualitat de l'utillatge (el seu disseny, la seva fabricació...) depèn la qualitat del producte final que es produeix amb ell, és a dir, l'adequació i funcionalitat d'aquest. Igualment, en depenen les característiques de tot el procés de fabricació (productivitat, fiabilitat, aportació de primeres matèries...). La producció d'utillatges es sòl efectuar sota comanda específica de les persones compradores clients o bé hi ha fabricants de producte final que es fabriquen els seus propis utillatges, per la qual cosa només serveixen per fabricar aquells productes per als quals han estat dissenyats i fets. Aquest perfil sol dependre de la direcció de la oficina tècnica.

Tasques

  • És responsable del desenvolupament del projecte d'utillatge.
  • Dissenya, dibuixa i estableix les especificacions tècniques de l'utillatge.
  • Elabora i segueix les ofertes de fabricació de l'utillatge.
  • Manté els contactes amb els clients.
  • Realitza funcions de seguiment del projecte.
  • Domina eines de treball com el Mechanical Desktop (Autocad), el software Catia V5, el MicroStation i el Pro/engineer i renderització en 3D.
  • Col·labora amb la secció de muntatge, ajust final de l'utillatge i qualitat.
  • Programa el procés productiu, emetent les corresponents ordres al taller de fabricació.
  • Realitza les primeres proves de l'utillatge abans del lliurament del mateix a la persona client.
  • És responsable de projectar i dissenyar les modificacions d'utillatges usats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE