Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La recerca és cada vegada més important i per això els laboratoris d'R+D estant en constant actualització, utilitzant nous instruments, equipaments, tecnologies i mètodes.

El/la tècnic/a de manteniment d'instruments de laboratori es responsabilitza de què tot el material que s'utilitza en un laboratori estigui en bones condicions i disponible per fer-ne ús. Les pipetes, provetes, tubs d'assaig, etc., s'utilitzen per a experiments i anàlisis, per la qual cosa requereixen uns sistemes de neteja especials, com ara l'esterilització.

Sovint, la persona encarregada de la preparació, conservació i disposició en correctes condicions del material del laboratori fa també altres funcions, com la distribució de medis de cultiu en recipients, la conservació de material biològic en bidons de nitrogen líquid per a la seva congelació, etc.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Controla i garanteix que tot el material estigui disponible (en quantitat i especificitat) i en bones condicions per al seu ús.
  • Neteja, manualment o amb equipaments específics, els instruments seguint procediments i protocols establerts.
  • Esterilitza el material i utillatge.
  • S'encarrega de reposar el material que es trenqui o es deteriori.
  • Dóna suport tècnic a la fabricació i emmagatzematge de productes.
  • Dóna suport tècnic a les tasques del laboratori, com en la realització d'anàlisis instrumentals.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE