Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Patronista; Escalador/a

Descripció

És la persona encarregada de fer de forma autònoma i responsable patrons industrialitzats i escalats, comprovant la producció del prototipus a partir del traçat. Així mateix, s'encarrega de la transformació de patrons base, de forma manual o informàtica, utilitzant programes de CAD tèxtil.

El/La patronista-escalador/a desenvolupa la seva activitat a la secció de patronatge, en dependència directa amb la secció de disseny, amb la que treballa amb estreta col·laboració.

Tasques

 • Interpreta les instruccions rebudes dels dissenyadors.
 • Fa el patró del prototipus en funció de les especificacions del Departament de Disseny:
  Analitza els dissenys rebuts: Analitza els esbossos de les peces; estudia les fitxes de disseny de cada peça.
 • Elabora les fitxes tècniques: Detalla les característiques tècniques de cada peça; indica les col·locacions dels diferents accessoris; fa el patró base; elabora el patró en paper o cartró o mitjançant un suport informàtic (seguint els passos indicats al programa informàtic).
 • S'encarrega de la coordinació del procés d'elaboració dels prototipus i de les modificacions sobre el patró base:
  Coordina, juntament amb el/la dissenyador/a, el procés de prototipat.
  Analitza i fa les modificacions necessàries sobre el patró base.
  Corregeix els errors detectats.
  Fa les fitxes dels patrons aprovat.
 • Elabora els patrons dels prototips aprovats.
 • Fa, a mà o per ordinador, l'escalat (procés tècnic per desenvolupar diferents talles) de les peces que han estat aprovades.
 • Fa, a mà o per ordinador, les marcades, comprovant que les peces i les mesures siguin les adequades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE