Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Assistent tècnic/a de laboratori

Descripció

Calibrar els instruments de forma periòdica és imprescindible per a tenir una garantia de qualitat per a les mesures futures, d'aquí la importància d'aquest/a tècnic/a dintre d'un laboratori, on la precisió és fonamental. Si en el procés de calibració es detecten desviacions majors a les especificacions tècniques, s'haurà de reparar l'equip o instrument en qüestió. Aquest és el treball dels/de les tècnics/ques en calibració d'instruments. La calibració professional és necessària per a obtenir i mantenir determinats certificats.

El/la tècnic/a en calibració d'instruments assegura la fiabilitat de les lectures dels equips i instruments; és a dir, s'assegura que donin les mesures correctes, sense desviacions. Per a aconseguir-ho, realitza una medició i compara el valor obtingut amb un patró de referència conegut.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Calibra instruments i controla el sistema per obtenir i mantenir actualitzats certificats de qualitat o per assegurar la fiabilitat de les anàlisis.
  • Fa calibracions planificades, sol·licitades, noves i urgents a l'equip de laboratori i a l'equip de procés.
  • Completa la documentació necessària per als processos de calibració i genera la documentació pertinent per arxivar-la i indexar-la d'acord amb les normes internacionals.
  • És responsable dels informes de calibració i dels informes sobre les desviacions.
  • Repara i controla els equips i instal·la petits instruments elèctrics que mesuren els circuits, la pressió, el nivell de flux, la temperatura, etc.
  • Organitza i manté actualitzada la documentació sobre la calibració.
  • Gestiona els plans de calibració preventius i correctius dels equips.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE