Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Auxiliar de planta química; Auxiliar de processos químics

Descripció

L'auxiliar de planta industrial química ajuda a realitzar operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les màquines, els equips i les instal·lacions en ells compresos. A més també s'encarrega de mantenir les condicions de seguretat, de qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzar-se del manteniment bàsic dels equips de l'àrea de treball.

L'activitat professional es desenvolupa en grans, petites i mitjanes empreses, dedicades a la química bàsica (refinament de petroli, petroquímica, fasos, química inorgànica, química orgànica, fertilitzants, primeres matèries plàstiques, cautxú sintètic, pigments i fibres sintètiques) o química transformadora (pintures, vernissos, laques, adhesius, tints d'impremta, material fotogràfic sensible, olis essencials i substàncies aromàtiques, coles i gelatines per a indústria tèxtil i de cuir, sabons, detergents, lleixius, explosius, cera i parafines). També en altres sectors en els quals existeixen instal·lacions on es realitzen operacions bàsiques químiques o de producció d'energia i operacions auxiliars com plantes de tractament de residus, tractament d'aigües, depuradores i altres.

Tasques

 • Prepara, posa en marxa, controla, ajusta i atura les màquines i instal·lacions sota la seva responsabilitat.
  Prepara les màquines i els equips per al procés.
  Realitza les operacions d'engegada i parada de les màquines i equips, seguint els procediments establerts o les instruccions que es reben, col·laborant en la consecució de l'operació total amb la resta d'operacions.
 • Vigila mesuradors, calibradors i instruments electrònics en un o més aparells per a la fabricació o formulació de productes químics.
  Coneix i controla màquines mescladores, escalfadores, pastadores, assecadores, premsadores, encapsuladores, granuladores o recobridores.
 • Mesura, pesa i carrega ingredients químics seguint les fitxes de formulació.
  Dur a terme els càlculs necessaris per a l'obtenció de la mescla o dissolució per obtenir la formulació prevista.
  Selecciona els sistemes de separació d'acord amb la separació a realitzar i les normes establertes i s'engeguen o paren d'acord amb les seqüències correctes.
 • Pren mostres i realitza anàlisis químiques i físiques de rutina de productes i enregistra dadesde producció.
  Pren mostres segons els procediment establert en el moment convenient i les condicions requerides.
  Identifica correctament la mostra.
  Obté les mesures i els resultats amb la precisió necessària.
 • Neteja i realitza reparacions menors en màquines i instal·lacions.
  Realitza les operacions de manteniment senzilles assignades, com ara neteja periòdica de filtres, canvi de discos cecs, ajustat de segells i tancaments, es realitzen correctament i sempre que es requereixen.
  Té els equips i elements de l'àrea assignada en les condicions idònies d'operació per mitjà d'operacions previstes en les fitxes o programes de manteniment, com ara engreixat d'equips en manteniment, verificació d'instruments per a les anàlisis senzilles a realitzar, col·laboració en operacions de manteniment d'equips contra incendis i de protecció personal i altres.
  Aplica els procediments de realització dels treballs senzills de manteniment assignats al lloc de treball, així com el maneig de les eines necessàries de manera precisa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE