Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Modelista, maquetista

Descripció

El/La dissenyador/a de models, maquetes i prototips s'encarrega d'interpretar el projecte de disseny industrial o d'interiorisme i de realitzar-lo volumètricament per a validar-lo abans de la seva producció o construcció final. Aquest/a dissenyador/a necessita comprendre perfectament el projecte de disseny i interpretar-lo a partir de plànols tècnics i de dades digitalitzades. A més a més, coneix les eines manuals i tècniques per fer la representació volumètrica del projecte.

El model anomenat també màster o maqueta és la peça industrial a partir de la qual es realitza el motlle de producció final. El model o maqueta es pot realitzar en diferents materials (resina, escuma de poliuretà, etc) de forma manual o per control numèric. Això permet validar el volum del producte.

El model específic en els àmbits d'arquitectura i interiorisme s'anomena maqueta i permet entendre perfectament el projecte de disseny de l'espai desenvolupat.

Per altra banda, el prototip es troba fonamentalment a l'àmbit industrial. És un producte de més precisió que el model o màster. El prototip és funcional, es realitza per a què els altres components del producte també es puguin muntar i veure no només la volumetria del producte sinó també el seu funcionament i construcció. Respon quasi perfectament al que serà la realitat final del producte ja que es pot realitzar amb el material que es fabricarà finalment o amb un símil quasi perfecte. El prototip es realitza sempre amb control numèric.

Tasques

  • Analitza el projecte de disseny.
    Abans d'iniciar la realització del model, maqueta o prototip, el/la dissenyador/a analitza i estudia el projecte a partir del material lliurat pel/per la dissenyador/a industrial o interiorista. Aquest material o documentació pot partir de plànols tècnics, documents digitalitzats, imatges en 3D, etc.
  • Realitza el model, maqueta o prototip.
    Realitza el model de forma manual o bé a través de prototipatge ràpid, o eines de mecanització de precisió. El prototipatge ràpid és un conjunt de tecnologies que permet tenir prototips en menys de 24 hores, a partir sempre d'un fitxer CAD.
  • Els prototips els realitza o bé a partir de control numèric, o bé de prototipatge ràpid. Aquest sistema permet reduir el desenvolupament d'un producte considerablement. Les tecnologies de prototipatge ràpid són diverses: esterilitografia (ús del làser UV), SCG (fotopolimerització per llum UV), FDM (deposició de fil fos), SLS (sinterització selectiva de làser), LOM (fabricació de tall i laminat) i DSPC (projecció aglutinant).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE