Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Materials Manager

Descripció

El/La director/a de materials és responsable de gestionar el flux de les matèries i components, així com dels estocs necessaris per garantir la producció. Aquest/a professional coordina l'àrea de compres i la de producció amb les empreses proveïdores per garantir un flux eficaç de materials cap a la línia de producció i evitar així que se'n disminueixi o pari el ritme a causa de la manca de matèries. Sovint, el/la director/a de materials treballa amb un sistema de producció Just In Time i, per tant, és responsable que la recepció, l'emmagatzematge i el transport de les matèries s'adeqüin als curts terminis dins dels quals s'ha de moure un material en aquest sistema de treball.

Tasques

  • Dirigeix la política de compres i l'aprovisionament dels materials.
  • Determina els sistemes d'estocatge (emmagatzematge) físic. Estableix les condicions d'emmagatzematge i manutenció.
  • Controla els resultats de la política logística de l'empresa pel que fa als aspectes dels aprovisionaments i la producció.
  • Estableix els plans de compres i d'aprovisionament i defineix els procediments que s'han de seguir.
  • Aconsella sobre allò que s'ha de "fer o comprar" i intervé en les propostes de canvis pel sistema de producció.
  • Estudia com disminuir els costos del pla de materials establert.
  • Gestiona l'estoc de materials.
  • Coordina els nivells d'estocs d'acord amb les expectatives de la demanda.
  • Intervé en la prevenció de trencament d'estocs i estableix els estocs de seguretat.
  • Determina el pla de requeriments de materials a partir del programa de Producció.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE