Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La responsable de logística inversa s'encarrega d'organitzar i gestionar el retorn del flux logístic dels productes vers la seva nova comercialització, o bé el seu reciclatge, reutilització o tractament residual. La logística inversa, doncs, consisteix a gestionar el retorn de les mercaderies a la cadena de subministrament de la forma més efectiva i econòmica possible.

Aquesta àrea del negoci s'encarrega també de la recuperació de materials utilitzats, com els envasos, embalatges i residus perillosos, així com dels processos de retorn d'excedents d'inventari, devolucions de materials per part dels clients, productes obsolets o inventaris estacionals. La logística inversa -anomenada també retrologística o logística verda en alguns casos- no només suposa per a l'empresa una reducció de costos a causa del reaprofitament d'un material que, en principi, no s'havia d'utilitzar més, sinó que també suposa un benefici ambiental inqüestionable.

Tasques

 • Dissenya i posa en pràctica el sistema de retorn dels materials o productes objecte del flux de logística inversa.
 • Es coordina amb el departament comercial per trot el que fa a la devolució d'inventaris o productes defectuosos en els canals comercials per als tractaments corresponents.
 • Defineix i estableix els protocols de tractament dels productes que entren en el flux de logística inversa.
 • Porta el control del pressupost de la logística inversa
 • Defineix tota la casuística dels envasos i embalatges.
  Analitza el mercat, avalua les possibilitats de reutilització i de valoració de subproductes que hagin sortit arran d'un procés de reciclatge per tornar-los a incorporar a la cadena de producció.
 • Optimitza els fluxos de destrucció d'envasos i embalatges.
  Dissenya els sistemes logístics, els circuits i els plans o programes per a la recuperació i el tractament dels productes o materials al final de la seva vida útil.
  Estableix els procediments que s'han d'aplicar i els sistemes o mitjans de comunicació entre les empreses implicades en aquest procés.
  Fixa les condicions i els requeriments que han de satisfer les empreses subcontractistes.
  Dirigeix totes les operacions o activitats del flux invers de materials i coordina els recursos humans i logístics dedicats a aquesta funció.
 • Assessora sobre el compliment de la legislació ambiental i sobre la disminució de costos en els processos.
  Estableix els sistemes de control de costos i la seva operativa.
  Intervé en la definició de la política ambiental de l'empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE