Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Remediador/a de sòls

Descripció

Aquest/a professional s'encarrega de realitzar l'anàlisi i l'eliminació de la contaminació d'un sòl que ha estat contaminat per alguna activitat humana. Les tasques que realitza van des d'una classificació i mesura dels paràmetres per a un sòl destinat a ús agrícola fins a un assessorament i direcció de l'eliminació de la contaminació d'un sòl que, per un accident, per una mala gestió de residus o per males pràctiques en instal·lacions industrials, conté contaminants en una concentració superior a la qual li és pròpia, i comporta un risc per a la salut pública o per als sistemes naturals.

Ha de tenir coneixements amplis en edafologia (composició, estructura i evolució de sòls) i experiència en l'anàlisi i la classificació de terrenys. Ha de conèixer també les tècniques de sanejament, confinament i contenció de sòls contaminats. Si s'aplica la descontaminació "in situ" utilitzant la bioremediació de sòls i/o aqüífers haurà de disposar de coneixements de les tècniques més habituals de bioremediació (bioventing, bioslurping,...) i els coneixements de metabolisme microbià així com de tècniques per al control de gasos i depuració d'aigües residuals aplicada als efluents generats amb l'aplicació d'aquestes tècniques.

Tasques

  • Reconeix el terreny i el classifica, tot delimitant la zona que cal que sigui analitzada, tant si és per destinar-la a un ús concret, com si és per prendre mesures per a l'eliminació de la contaminació.
  • Estableix el mètode de recollida de mostres i de trasllat al laboratori per a l'anàlisi posterior.
  • Defineix i efectua (ell mateix o dirigint els assistents) les mesures que cal aplicar a les mostres recollides. Es pot mesurar el Ph, la textura, la conductivitat elèctrica, el nitrogen, la matèria orgànica, els minerals, etc.
  • Interpreta els resultats obtinguts dels anàlisis.
  • Elabora els informes dels anàlisis i fa una proposta de correccions, depenent de l'objectiu pel qual s'ha realitzat el treball.
  • Dirigeix i controla els equips que efectuen l'eliminació de la contaminació o correcció del sòl, atenent a la proposta d'actuacions que ha fet.
  • Torna a efectuar nous anàlisis per comprovar el resultat de les mesures preses.
  • Redacta els informes per a particulars i per a l'administració.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE