Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Analista ambiental

Descripció

Tècnic/a mitjà amb amplis coneixements teòrics i pràctics de les tècniques de recollida de mostres i d'anàlisi més usuals, pel que fa a diferents vectors ambientals (aigua, residus, aire, sòls, etc.).

Aplica les tècniques d'anàlisi químiques i biològiques segons els procediments establerts, les normes de seguretat i les bones pràctiques de laboratori.

Utilitza equips de recollida de mostres i d'anàlisi sobre el terreny i al laboratori i presenta uns coneixements suficients per aplicar tècniques analítiques clàssiques i instrumentals (espectrofotometria UV-visible, fotometria, cromatografia de gasos, HPLC, IR, etc.).

És capaç d'organitzar el laboratori conforme a les bones pràctiques i de programar les tasques de manteniment i calibració d'instruments, les sèries analítiques i la recollida de mostres.

Interpreta els resultats dels anàlisis i redacta els informes tècnics valorant els estàndards establerts per la normativa ambiental i detectant les possibles anomalies en els equips de depuració de gasos i d'aigües residuals de les instal·lacions, en funció de les desviacions dels resultats.

Tasques

  • Pren mostres dels elements contaminants ambientals d'afluents i efluvis d'instal·lacions i del medi, segons els procediments establerts.
  • Aplica les tècniques analítiques adequades al paràmetre que es vol valorar en un determinat vector ambiental, segons els procediments normalitzats de treball establerts, segons la normativa mediambiental i amb la periodicitat programada.
  • Registra els resultats i els tracta estadísticament per a la redacció d'informes tècnics.
  • Valora els resultats en funció del valors guia establerts a la normativa mediambiental i informa els responsables de les instal·lacions, si s'escau, sobre les desviacions observades i les possibles causes d'aquestes desviacions.
  • Manté i calibra els equips, infraestructures i aparells del laboratori.
  • Programa les sèries d'anàlisi en funció de les necessitats i possibilitats del servei.
  • Estableix i manté les bones pràctiques de laboratori: PNT, manual de qualitat, etc.
  • Optimitza el consum de reactius, aigua, energia i temps.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE