Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Enginyer/a especialista en instal·lacions de biomassa

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Biomassa és el nom tècnic del combustible d'origen vegetal que s'obté dels boscos a través dels treballs de manteniment i explotació forestal, i que es consumeix en calderes que funcionen amb aquest tipus de combustible. Normalment, es destina a la generació de calor per a climatitzar llars, edificis, instal·lacions i equipaments d'ús públic o privat (per exemple, un centre escolar, un equipament poliesportiu o un districte industrial).

En les darreres dècades, a causa de l'abandonament de l'activitat tradicional al bosc (producció de carbó, obtenció de fusta per a les llars o per a la producció artesana, caça) la massa forestal ha crescut de manera descontrolada, així com el risc d'incendi forestal. En aquest context, la biomassa representa una oportunitat per assegurar el sanejament forestal, prevenir els incendis, crear llocs de treball vinculats al territori i aconseguir un combustible de proximitat i renovable, és a dir, sostenible. Per això, tant les administracions públiques com la iniciativa privada han col·laborat en la posada en marxa d'aquest mercat.

L'enginyer/a especialista en instal·lacions de biomassa és un perfil tècnic que coneix el mercat i els seus productes (tipus de caldera, sistemes de subministrament, tipologies de biomassa), les característiques tècniques de les instal·lacions de biomassa (règim d'ús durant l'any, temperatura ambient adequada, característiques constructives dels edificis) així com els costos i la viabilitat econòmica de l'operació. En aquest sentit, aquest/a professional té els coneixements necessaris per assegurar la posada en marxa, explotació, rendiment i manteniment d'aparells i ginys que funcionin amb biomassa.

Professionalment, pot treballar com a tècnic/a en una entitat de caràcter públic (majoritàriament, en un ajuntament) o en una empresa d'enginyeria que fa projectes d'instal·lacions de biomassa. Igualment, pot treballar en una empresa industrial que fabriqui equipaments de producció de calor que funcionin amb biomassa.

Tasques

  • Dissenyar nous projectes d'implantació d'instal·lacions de biomassa, realitzant els corresponents informes tècnics.
  • Assessorar les organitzacions per a les que treballa sobre quina és la solució òptima des del punt de vista tècnic per implementar un sistema d'obtenció de calor per mitjà de la biomassa, especialment pel que fa al tipus de caldera atès que el mercat proveeix diverses opcions i cal triar la més adequada.
  • Liderar i monitoritzar el procés d'instal·lació de sistemes de biomassa, tractant amb proveïdors i establint la gestió del cost de compra, instal·lació, manteniment i provisió de combustible per a la caldera.
  • Assegurar la sostenibilitat econòmica de l'equip de biomassa instal·lat (manteniment del mateix, abastiment de combustible, etc.).
  • Assegurar el correcte funcionament del sistema de provisió del combustible (manual, mecanitzat, directament des del cup del camió, entre altres).
  • Vetllar perquè les empreses proveïdores aportin la matèria primera -combustible en forma de biomassa- segons els acords prèviament establerts: procedència, mida (de la mida del gra de la biomassa en depèn l'eficiència en el rendiment de la caldera), grau d'humitat de la fusta (el grau d'humitat també determina el rendiment de la caldera), terminis de lliurament, control de la documentació administrativa.
  • Monitoritzar el funcionament del sistema de calefacció per biomassa instal·lat (paràmetres tècnics de rendiment, manteniment, eficiència) i gestionar-ne els costos segons el pressupost disponible.
  • Tractar i fer la gestió amb proveïdors (empreses de serveis energètics, empreses de manteniment) i amb les persones usuàries de la instal·lació, per assegurar el seu correcte funcionament.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE