Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Muntador/a de plaques d'energia solar; Muntador/a d'instal·lacions solars; Instal·lador/a de sistemes d'energia solar; Reparador/a - mantenidor/a d'instal·lacions solars

Descripció

El/La muntador/a-instal·lador/a de plaques d'energia solar realitza el muntatge, posada en servei, operació i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.

Desenvolupa la seva activitat professional en petites, mitjanes i grans empreses, públiques o privades, dedicades a realitzar el muntatge, explotació i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques, per a la producció d'aigua calenta sanitària o per al suport a sistemes de calefacció i altres usos o bé per a la producció d'energia elèctrica, tant en instal·lacions connectades a xarxa com en instal·lacions aïllades amb o sense sistema de suport.

Tasques

El/La muntador/a-instal·lador/a de plaques d'energia solar pot desenvolupar la seva tasca en instal·lacions solars tèrmiques o instal·lacions solars fotovoltaiques:

Instal·lacions solars tèrmiques
 • Munta circuits i equips elèctrics d'instal·lacions solars tèrmiques d'acord amb el corresponent projecte i programa de muntatge.
  Realitza el muntatge de les canalitzacions, conductors elèctrics i elements detectors de la instal·lació.
  Construeix i munta els quadres de control i d'automatisme de la instal·lació d'acord amb el Reglament.
 • Posa en servei la instal·lació i realitza les operacions de funcionament de la instal·lació solar tèrmica.
  Realitza la posada en servei de la instal·lació, comprovant l'òptim funcionament del sistema d'accionament, regulació i control del sistema i ajustant els paràmetres als de referència que figurin en el projecte o memòria tècnica.
  Realitza les maniobres d'operació en el sistema de distribució dels circuits primaris i secundaris, accessoris i elements de control i regulació de la instal·lació solar tèrmica complint amb els requisits reglamentaris, en les condicions de seguretat establertes.
 • Realitza el manteniment correctiu i repara els components de les instal·lacions solars tèrmiques:
  Realitza les operacions de manteniment preventiu de les instal·lacions solars tèrmiques a partir de plànols, normes especificacions tècniques.
  Realitza el manteniment correctiu i reparació de components de les instal·lacions solars tèrmiques, establint el procés d'actuació, utilitzant manuals d'instruccions i plànols i restablint les condicions funcionals amb la qualitat i seguretat.
Instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Munta instal·lacions solars fotovoltaiques:
  Munta suports, panells i sistemes d'emmagatzematge/acumulació en instal·lacions solars fotovoltaiques, fins i tot amb sistema de seguiment, a partir de plànols i especificacions tècniques, complint amb els requisits reglamentats i les normes d'aplicació, en les condicions de qualitat i de seguretat establertes reglamentàriament.
  Munta els grups electrògens convencionals, sistemes eòlics de petita potència i altres sistemes de suport de les instal·lacions solars fotovoltaiques, a partir de plànols i especificacions tècniques, complint amb els requisits reglamentaris i les normes d'aplicació, en les condicions de qualitat i de seguretat establertes.
 • Posa en servei i realitza les operacions de la instal·lació solar fotovoltaica:
  Realitza la posada en servei i comprovació de funcionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques, a partir de plànols i especificacions tècniques, complint amb els requisits reglamentaris i les normes d'aplicació, en les condicions de qualitat i de seguretat establertes.
  Realitza les operacions de maniobra i el manteniment preventiu de les instal·lacions solars fotovoltaiques a partir de plànols, normes i especificacions tècniques, per al seu funcionament dins dels paràmetres establerts.
  Actua segons el pla de seguretat de l'empresa, duent a terme les tasques preventives, correctives i d'emergència, aplicant les mesures establertes i complint les normes i legislació vigent en el manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Realitza les operacions de manteniment correctiu a les instal·lacions solars fotovoltaiques, establint el procés d'actuació, utilitzant manuals d'instruccions i plànols i restablint les condicions funcionals amb la qualitat i seguretat requerides.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE