Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Instal·lador/a i mantenidor/a de xarxes de calefacció i aigua; Instal·lador/a de calefacció; Lampista; Operari/ària d'instal·lacions de calefacció.

Descripció

Les instal·lacions actuals de calefacció i d'aigua dels edificis serveixen per a donar resposta a les demandes de benestar tèrmic de l'ambient interior i d'una dotació d'aigua calent sanitària (A.C.S.) adequada per als éssers humans, tot permetent un ús racional de l'energia que consumeixen, tant per motius econòmics com de respecte pel medi ambient.

La reglamentació vigent d'aplicació estableix el disseny i instal·lació de sistemes eficients de calefacció i d'A.C.S., junt amb un manteniment adequat que garanteixi que les instal·lacions i tots els seus components conserven el seu rendiment i propietats inicials.

En aquest context, l'instal·lador/a de sistemes de calefacció i aigua és un/a professional especialitzat/da en l'execució dels diferents treballs que requereixen el muntatge, el manteniment i la conservació de les instal·lacions de calefacció i A.C.S. dels edificis, tant per a ús industrial com domèstic.

Tasques

 • Estudia prèviament la zona o àmbit de treball, organitzant i planificant el procés i la mecànica dels treballs.
 • Interpreta els plànols i esquemes de les instal·lacions de calefacció i d'A.C.S.
 • Realitza l'especejament dels elements i xarxes a instal·lar o muntar.
 • Realitza mesuraments de material sobre plànols i a peu d'obra.
 • Selecciona els materials i els equips bàsics.
 • Emplaça i munta radiadors o elements de difusió de calor.
 • Traça i munta la xarxa d'alimentació, acoblant els diferents elements i accessoris de la instal·lació.
 • Munta o instal·la calderes i acumuladors.
 • Munta aixetes, vàlvules, aparells controladors i automatismes per a la regulació de la temperatura.
 • Verifica les instal·lacions i realitza proves d'estanquititat.
 • Efectua la posada en marxa de les xarxes.
 • Realitza treballs de manteniment, conservació i reparació de xarxes i equips.
 • Manté les eines, maquinària i equips de treball.
 • Manipula els elements, eines, materials, mitjans auxiliars i proteccions col·lectives i individuals necessàries per a l'execució dels treballs.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE