Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Encarregat/ada; Responsable d'obra; Mestre/a d'obra

Descripció

L'encarregat/da d'obra és responsable directe de l'execució material del projecte constructiu, realitzant les funcions de transmissió de la informació tècnica entre el/la cap d'obra i els/les diferents capatassos/as i operaris/àries que s'ocupen de l'execució dels diversos treballs de construcció, organitzant els equips de treball, estudiant la viabilitat de l'execució i vetllant per l'acompliment de les condicions tècniques corresponents i del planning previst.

La diversificació i especialització actual de la construcció, amb tot un seguit de noves ocupacions i especialitats que s'afegeixen a les presents tradicionalment en les construccions, requereixen d'un/a professional que s'ocupi de planificar i organitzar els diferents treballs i de coordinar les intervencions dels diversos professionals i industrials que participen en el procés constructiu, donant peu a l'aparició de l'encarregat/da d'obra.

Tasques

 • Planifica i organitza el procés i la mecànica dels treballs d'obra.
 • Organitza els espais de treball, de maniobra, d'emmagatzematge, de càrrega i descàrrega, dels tallers i dels accessos a l'obra.
 • Controla i supervisa l'execució de l'obra.
 • Controla l'acompliment de la planificació.
 • Interpreta els plànols i replanteja les unitats d'obra.
 • Organitza i controla els grups de treball, assignant tasques als/a les operaris/àries.
 • Proposa procediments, materials i tècniques d'execució.
 • Facilita assessorament tècnic als/a les operaris/àries.
 • Coordina els treballs amb diferents industrials i subcontractats.
 • S'ocupa de la recepció i organització de materials, zones d'aplec, tallers, etc.
 • Efectua càlculs de materials i mesuraments de l'obra executada.
 • Controla el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevenció de riscos laborals.
 • Controla els materials, els mitjans i la maquinària d'obra.
 • Superivisa i verifica els processos i els resultats dels treballs.
 • Controla la qualitat de les partides d'obra executades.
 • Assumeix la relació tècnica amb la direcció facultativa i la direcció d'obra.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE