Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Col·locador/a de termoargila; Paleta especialitzat en l'execució d'elements d'obra de fàbrica amb bloc de termoargila

Descripció

L'anomenat "bloc de termoargila" consisteix en un bloc ceràmic alleugerit amb unes característiques particulars, entre les que destaquen un bon comportament mecànic i un grau d'aïllament tèrmic i acústic adequat, les quals permeten disposar parets i murs d'un sol full, com a solució alternativa a les tradicionals amb cambra d'aire i material d'aïllament, reduint el cost i millorant el rendiment d'execució d'aquests elements, sense renunciar a una capacitat portant i a un nivell d'aïllament adequats.

Aquest producte va aparèixer a Alemanya l'any 1966, arribant al nostre país l'any 1988 a través del Consorci de Fabricants de Termoargila. Després d'un creixement progressiu durant els primers anys, a finals dels noranta es produeix un augment important de la implantació d'aquest producte, a partir del disseny i desenvolupant d'un bloc adient per al mercat espanyol per part del Consorci, i del dictat de recomanacions i criteris per a la seva adequada col·locació, amb una tendència a l'alça important i una demanda creixent de professionals especialitzats en la seva col·locació durant els darrers anys.

En aquest context, el o la tècnic/a en instal·lació de blocs prefabricats és un/a professional especialitzat en l'execució de les diferents tasques requerides per a la construcció d'elements constructius diversos amb obra de fàbrica de blocs ceràmics d'argila alleugerida, ocupant-se principalment de la construcció de les parets de tancament dels edificis (façanes).

Tasques

  • Estudia prèviament, sobre projecte o documentació gràfica, l'element a executar i la zona on s'ha de construir, preparant la zona de treball i organitzant l'entorn.
  • Determina i prepara els materials, eines, màquines, estris, mitjans auxiliars i equips de protecció individual i col·lectiva necessaris per a l'execució dels treballs.
  • Replanteja els elements a construir, amb operacions d'amidament i localització de cotes, traçat de línies (rectes, corbes, perpendiculars, diagonals...), anivellament i aplomat, col·locació de regles o mires, definició d'aparells i modulació vertical i horitzontal dels blocs.
  • Construeix diferents elements constructius amb blocs de termoargila, com pilars, parets, murs, llindes, coronaments, etc., tal com estableix el projecte d'execució.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE