Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Escombriaire, brossaire

Descripció

L'Operari/ària de neteja viària és el/la professional que té per ofici realitzar tasques de neteja escombrant i acondicionant els carrers, places, jardins, espais i, en general, l'espai públic a l'aire lliure perquè es trobi en condicions d'higiene i salubritat, recollint restes de vegetació (normalment, fulles) i altres residus com papers, plàstics o residus d'origen orgànic. En la neteja de carrers i places, també s'inclou el fet de regar els carrers i altres zones on més s'acumula la brutícia, com per exemple els entorns dels mercats municipals o els carrers comercials.

La funció de l'Operari/ària de neteja viària deriva de la necessitat de mantenir els espais urbans en condicions de salubritat. A mesura que el procés d'urbanització s'ha anat consolidant i la producció de residus ha incrementat, les demandes de gestió correcta de la neteja viària s'han anat imposant i en conseqüència la figura d'aquest/a professional ha esdevingut clau. Aquests/es professionals acostumen a treballar en grans empreses concessionàries de l'administració que presten serveis de neteja viària en un o més municipis.

Tasques

 • Escombrar els carrers treballant individualment o formant part d'un colla. En el primer cas, s'acostuma a portar un carretó en el que es diposita la brossa; en el segon cas, s'acostuma a anar acompanyat d'una màquina raspalladora - aspiradora que neteja les voreres dels carrers.
 • Executar les tasques específiques del lloc segons la ruta i/o ordre de treball adjudicada per a l'encarregat/ada i sota les directrius i supervisió del o la cap d'equip.
 • Dur a terme les tasques d'escombratge manual, les d'escombratge mecànic de voreres i d'escombrada mixta o la realització de les tasques de neteja amb aigua amb el suport dels equips d'hidropressió.
 • Realitzar la tasca de buidatge i neteja de papereres, així com reforçar la neteja dels desbordaments de la via pública. Aquesta tasca normalment es realitza de manera individual, però amb el suport d'un vehicle que ajuda en el desplaçament.
 • Encarregar-se de les neteges de les ubicacions dels contenidors.
 • En cas que s'encarregui de la cuba d'aigua, netejar els carrers llençant aigua a pressió a la vorera i a la calçada dels carrers un cop han estat escombrats.
 • Atendre les incidències a l'espai públic com poden ser: accidents de trànsit, incendis, actes vandàlics, esllavissaments puntuals, acumulacions de residus puntuals, queixes ciutadanes i altres incidències determinades per l'Ajuntament.
 • Conèixer i complir el Sistema de Gestió de Qualitat, Prevenció y Medi Ambient; així com els específics del seu ofici i lloc de treball.
 • En el cas d'incidències en l'estat del vehicle o el material, realitza la comunicació pertinent a l'encarregat/ada
 • Si s'escau per raó de la funció que porta a terme en el lloc de treball, es coordinarà amb l'equip de treball per al compliment de la tasca i complimentarà l'informe diari de treball
En el cas que l'operari/ària condueixi vehicle:
 • Recollir el mapa del recorregut i/o ordres de treball a realitzar i el vehicle planificat.
 • Comprovar l'estat general del vehicle i dels mecanismes crítics per a la realització dels servei, incorporant, si és necessari, el material addicional per a la realització del servei. En el cas d'incidències en el estat del vehicle o el material, realitzarà la comunicació pertinent al encarregat/ada.
 • Conducció de vehicles per al desplaçament dels equips.
 • Complimentar l'informe diari de treball.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE