Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Muntador/a d'aparell elevadors; Operari/ària de muntatge i reparació d'aparells elevadors; Muntador/a d'ascensors; Ascensorista.

Descripció

L'invent de l'ascensor va fer viables les edificacions en alçada, facilitant l'accés als diferents nivells dels edificis de forma ràpida i sense esforç, sent en l'actualitat el mitjà de transport que trasllada més persones.

Els aparells elevadors són avui molt utilitzats en edificis i indústries, tant per al transport de persones com de càrregues, existint diversos tipologies amb funcions i aplicacions diferenciades: ascensors fixos i provisionals d'obra, escales mecàniques, andanes mòbils; muntacàrregues fixos o d'obra, plataformes elevadores, etc.

El/La muntador/a i reparador/a d'aparells elevadors és un/a professional especialitzat/da en l'execució dels diferents treballs de muntatge, reparació i manteniment dels diferents equips elevadors per a persones i per a càrregues.

Tasques

 • Estudia prèviament la zona o àmbit de treball, organitzant i planificant el procés i la mecànica dels treballs.
 • Interpreta els plànols i esquemes de muntatge.
 • Realitza el despeçament dels elements a instal·lar o muntar.
 • Realitza mesuraments sobre plànols i a peu d'obra.
 • Selecciona els materials i els equips bàsics i les peces auxiliars.
 • Replanteja els diferents elements a muntar o instal·lar, traçant nivells i plomades.
 • Disposa les plataformes de treball.
 • Col·loca les guies.
 • Instal·la la part mecànica dels elevadors, armadures, grup tractor, cables d'acer, etc.
 • Munta les portes dels diferents nivells i accessos.
 • Instal·la els mecanismes.
 • Instal·la els diferents elements elèctrics de la sala de màquines i del forat.
 • Instal·la quadres de maniobra i control elèctric.
 • Munta i instal·la cabines.
 • Instal·la la il·luminació, les comunicacions telefòniques i els sistemes de seguretat.
 • Realitza proves i efectua la posada en marxa de la instal·lació.
 • Realitza treballs diversos de manteniment i reparació d'aparells elevadors.
 • Certifica les instal·lacions.
 • Manté les eines, maquinària i equips de treball.
 • Manipula els elements, eines, materials, mitjans auxiliars i proteccions col·lectives i individuals necessàries per a l'execució dels treballs.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE