Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Mantenidor/a d'instal·lacions de seguretat contra incendis

Descripció

El/La mantenidor/a d'instal·lacions contra incendis té com a objectiu assegurar que les instal·lacions contra incendis funcionen i es mantenen d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, de 15 de novembre, que aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (més conegut com RIPCI).

Cal tenir en compte que les instal·lacions de seguretat contra incendis no s'utilitzen normalment i han d'estar a punt per al moment de l'emergència. Al mateix temps, el RIPCI estableix la temporalitat i el mode de fer el manteniment de les instal·lacions.

La Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) assenyala dins del requisits de l'edificació que "amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, el edificis s'hauran de projectar, construir, mantenir-se i conservar-se...", per tant aquest és un nou requeriment on el/la mantenidor/a d'instal·lacions de seguretat contra incendis té un camp d'actuació que fins ara no apareixia en un document amb rang de llei.

El desenvolupament de la LOE mitjançant el Codi tècnic de l'Edificació (CTE) assenyala amb més detall, els tipus d'instal·lacions de protecció contra incendis de cadascun dels edificis en funció del seu ús a excepció de l'ús industrial que es troba especificat en el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI)

Tasques

El/La mantenidor/a d'instal·lacions de seguretat contra incendis, per la dinàmica del sector, normalment s'especialitza en un tipus d'instal·lació i també en un tipus de tasques.
 • Realitza el manteniment d'aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis i els seus components.
  Per dur a terme aquestes tasques, aplica els requisits i les normes que estableix el Reglament d'instal·lacions contra incendis i, si és necessari, la normativa específica que pugui tenir associada una instal·lació concreta (per exemple, les empreses que utilitzen productes químics tenen una normativa específica més estricta). El manteniment depèn del tipus d'instal·lació. Així, per exemple:
  En els sistemes de detecció i alarma d'incendis o els sistemes manuals d'alarma d'incendis, comprova el bon funcionament de les instal·lacions, substitueix les peces defectuoses i fa el manteniment dels acumuladors d'electricitat del sistema. Entre els sistemes de detecció i alarma d'incendis més coneguts hi ha els detectors d'incendis, mentre que entre els sistemes manuals d'alarma d'incendis més utilitzats hi ha els polsadors.
  En els extintors d'incendis comprova que aquests siguin accessibles als usuaris (que estiguin visibles, a una alçada adequada, no tancats amb clau, etc.), que hi hagi una bona senyalització i que estiguin ben conservats (el precinte, la mànega, el fiador, etc.). També comprova l'estat de la càrrega de l'extintor i de les parts metàl·liques (per exemple, les vàlvules). A més, ha de verificar que estan situats a prop de les zones on hi ha una major probabilitat d'incendi.
  En les boques d'incendis equipades comprova l'accessibilitat i la senyalització dels equips, inspecciona tots els components per comprovar-ne el bon estat i verifica la pressió de servei de l'aigua de la xarxa. També fa la neteja del conjunt i l'untatge dels tancaments de la caixa que conté la boca d'incendi. Les boques d'incendis equipades són instal·lacions fixes que proveeixen d'aigua tot l'edifici a través d'una xarxa de canonades que acaben en boques d'aigua des d'on es pot connectar una mànega contra incendis.
  En els hidrants exteriors comprova l'accessibilitat al seu entorn i la senyalització. Engreixa la rosca d'accionament, comprova el funcionament de la vàlvula principal i el sistema de drenatge. Els hidrants exteriors són instal·lacions fixes que proveeixen d'aigua el voltant de l'edifici a través d'una xarxa de canonades que acaben en una columna d'hidrant o un hidrant en arqueta (soterrat) des d'on els bombers poden connectar les seves mànegues.
  En els sistemes fixos d'extinció, com poden ser els sistemes d'extinció per aigua (ruixadors), per pols, per escuma, etcètera, comprova que les boques per on surt l'agent extintor o ruixador estiguin en bon estat i lliures d'obstacles. També comprova el bon estat de tots els components del sistema.
 • Informa dels aparells, equips i instal·lacions que no garanteixen un funcionament correcte, que tenen deficiències no corregibles en el manteniment o que no compleixen la normativa vigent.
 • Duu a terme la reparació d'aparells, equips i sistemes de seguretat contra incendis i els seus components.
 • Inspecciona i manté els elements de protecció passiva que estiguin instal·lats. En la prevenció d'incendis, els elements de protecció passiva són elements constructius de l'edifici que tenen associada una resistència mínima al foc, com és el cas de les portes contra incendis, els revestiments, en particular les pintures, etc. Encara que per normativa no s'obliga a fer el manteniment d'aquests elements, és important que també es faci una inspecció periòdica per tal d'assegurar-se que estan en bones condicions.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE