Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Gestor/a de serveis generals

Descripció

El/La facility management (gestió de l'equipament o la instal·lació) és la figura de coordinació dels projectes de construcció, renovació o reubicació d'una organització, així com la contractació de tots els serveis destinats a aconseguir el bon funcionament dels equipaments, la conservació i el manteniment de les instal·lacions, sempre amb criteris d'estalvi econòmic i eficiència energètica. La persona que fa possible aquesta funció és el/la facility manager, que s'encarrega del bon ús de les infraestructures i els serveis que es presten als seus usuaris i usuàries: control d'accessos, neteja, instal·lacions mecàniques i elèctriques dels edificis i equipaments, subministraments de serveis bàsics i de materials per al funcionament ordinari, entre altres.

En l'actualitat, la figura del/de la Cap de Manteniment, de perfil eminentment tècnic, ha evolucionat de manera natural per acabar treballant colze a colze amb el Departament de Recursos Humans i amb el Departament Financer, entre d'altres, per acabar esdevenint la figura única actual de facility manager. Per al desenvolupament de les seves funcions, aquest/a professional necessita coneixements de diferents disciplines com la gestió de personal, el control de costos, la gestió de l'eficiència energètica, així com tenir nocions d'arquitectura i enginyeria, entre d'altres. Més encara, la digitalització dels serveis de manteniment d'instal·lacions tècniques suposa estalvis considerables que les empreses valoren molt gràcies a la tasca del/de la facility manager. Així, a banda de millorar l'eficiència en la prestació de serveis bàsics, és també una activitat estratègica en el cicle de vida dels edificis terciaris i industrials.

El/la facility manager és el/la professional que també s'encarrega de dissenyar o adaptar els espais i les infraestructures d'una empresa per a què els empleats/des que hi treballen realitzin les seves activitats amb la major comoditat, eficàcia i eficiència possible. En aquest cas pot encarregar-se de gestionar els serveis generals de l'empresa (manteniment, seguretat, neteja, subministrament de materials, subministraments bàsics de llum, aigua, gas, telefonia, etc.). Amb el temps, el radi de responsabilitats del/ de la facility manager ha anat augmentant i, actualment, s'encarrega de resoldre qüestions de manera centralitzada i permet l'estalvi i l'eficiència en els recursos que les empreses i les organitzacions posen a disposició dels seus equips de treball i de la clientela en general.

Tasques

Les tasques d'aquest/a professional poden variar molt segons la tipologia de l'empresa que el contracta: una gran empresa que ocupa diversos immobles, un edifici o centre d'empreses que n'acull a les seves instal·lacions, un centre comercial, una empresa consultora que assessora en facility management o una empresa que presta aquest tipus de serveis. En aquest sentit, pot dur a terme diferents tipus de funcions de més o menys responsabilitat:
 • Gestiona, adapta o dissenya els espais de l'edifici.
  Desenvolupa l'estratègia corporativa respecte dels recursos immobiliaris i la política d'optimització d'espais.
  S'encarrega d'adaptar els espais de l'empresa a nous requeriments organitzatius (p. ex., la ubicació de personal extern durant un temps determinat).
  Estableix la manera més eficaç d'integrar la xarxa de serveis bàsics i de telecomunicacions i de seguretat a les instal·lacions de l'empresa.
  Determina quina és la millor ubicació del mobiliari per aconseguir la màxima eficiència a l'espai de treball a través de la qualitat de l'ambient, el confort acústic i la il·luminació correcta.
  Realitza estudis per avaluar la qualitat de les instal·lacions i analitza com afecta la ubicació de l'espai al rendiment del personal treballador. Assegura el compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral.
  Planifica la gestió d'espais d'oficines, naus industrials o edificis amb l'ajuda de programes informàtics específics.
 • Gestiona els serveis generals de l'empresa.
  Contracta tots els productes i serveis relacionats amb el correcte funcionament, conservació i manteniment d'instal·lacions i enginyeria.
  Es responsabilitza del subministrament energètic i de materials de l'oficina, a més de la seva optimització.
  Gestiona de forma integrada tots els serveis generals de la companyia: manteniment, neteja, seguretat, jardins, servei d'àpats, càtering, missatgeria, entre altres.
  Gestiona la conservació i el manteniment d'instal·lacions i d'enginyeria (control, inspecció i reparació d'avaries).


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE