Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Restaurador/a de façanes; Estucador/a

Descripció

El/La restaurador/a d'elements arquitectònics s'ocupa de la recuperació de l'estat original de superfícies de revestiment continu amb morter de calç pigmentat, aplicant diferents tècniques per tal d'aconseguir la protecció i estètica requerides i reproduir geometries, dissenys o detalls específics.
Sovint les façanes, patis interiors, escales i altres elements d'un edifici estan revestides de diverses capes de morter de calç, amb la doble missió de protecció i d'estètica, en les que es representen motius diversos de disseny, referents a l'activitat pròpia del edifici o senzillament decoratius. El pas del temps, l'ús del edifici, la pol·lució, els fenòmens meteorològics i, de vegades, els incidents per mal ús, provoquen patologies de diferent ordre que malmeten el revestiment, fent necessària la intervenció d'un/a professional capaç de recuperar la el revestiment amb les característiques originals, tant pel que fa al morter i a la coloració, com a la tècnica d'aplicació i acabat, sent d'aplicació especialment en detalls de façana que atorguen l'originalitat a la construcció, com poden ser balconades, finestrals, cantonades o panys diversos de paret.

Tasques

  • D'acord amb el projecte i les indicacions del plec de condicions, analitza detalladament el material; la seva composició, dosificació i pigmentació; el gruix de les diferents capes, la geometria o en el seu cas el disseny figuratiu, amb el corresponent relleu.
  • Un cop preses totes les dades necessàries per procedir a la seva substitució, saneja correctament la zona afectada per les patologies fins arribar a la superfície que garanteixi una adequada adherència.
  • Procedeix a l'extensió de les successives capes amb les dosificacions preses amb anterioritat i la corresponent coloració i gruix.
  • Reprodueix el disseny original, a partir del dibuix obtingut abans de realitzar el sanejament, amb un paper d'envelar o similar transferit per punts.
  • Buida amb l'ajut de les eines adequades la part de material corresponent al relleu del dibuix, segons les diferents capes.
  • Efectua l'acabat lliscat, rugós o el que correspongui en cada cas.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE