Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a en instal·lacions domòtiques en edificació

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Instal·lador/a de domòtica; Tècnic/a en domòtica

Descripció

La domòtica consisteix en l'aplicació de tecnologies com l'electrònica i les telecomunicacions als habitatges, a fi d'automatitzar i controlar els seus sistemes, instal·lacions i equips relacionats amb el confort, la seguretat, les comunicacions i l'eficàcia energètica.

L'automatització i control als que fa referència la domòtica s'apliquen a sistemes o equips domèstics com la il·luminació, climatització, persianes, tendals, portes i finestres, panys, reg, electrodomèstics o els subministraments d'aigua, gas, electricitat, etc.

L'habitatge domòtic pot millorar el confort i la qualitat de vida de les persones usuàries oferint una reducció de les tasques domèstiques, un augment del benestar, del control i de la seguretat, una gestió remota de les instal·lacions i equips domèstics i una racionalització dels diferents consums energètics.

La del/de la tècnic/a en domòtica és una ocupació especialitzada en l'execució dels treballs d'instal·lació d'equips sensors connectats a equips de control, que permeten l'automatització i control de diferents sistemes i equips domèstics en les instal·lacions domòtiques dels edificis.

Tasques

 • Organitza i planifica el procés i la mecànica dels treballs i els espais de treball, maniobra, emmagatzematge, càrrega i accés, controlant l'acompliment de les planificacions.
 • Controla les interferències amb altres treballs.
 • Interpreta els plànols i esquemes de la instal·lació.
 • Realitza els despeçament dels elements a instal·lar o muntar.
 • Realitza mesuraments de materials sobre plànols o a peu d'obra, executant pressupostos i gestionant les compres.
 • Selecciona els materials i equips bàsics.
 • Assigna treball als operaris i operàries i els facilita assessorament tècnic, col·laborant en la seva execució.
 • Supervisa el replantejament de les línies de servei des dels diferents punts finals de control.
 • Realitza l'estudi de zonificació de l'efecte de la climatització de l'habitatge.
 • Controla la programació de la climatització.
 • Realitza la derogació dels nivells de temperatura.
 • Selecciona el mode de funcionament de la climatització.
 • Programa equips domèstics.
 • Organitza l'automatització de la il·luminació.
 • Supervisa la instal·lació de sensors per al control de l'encesa temporalitzada de llums.
 • Supervisa i col·labora en la instal·lació de sensors per al control d'intrusions, detecció d'incendis, simulació de presència, detecció de fuites d'aigua, gestió de tarifes i alertes mèdiques.
 • Programa els equips i efectua la posta en marxa de la xarxa.
 • Verifica els treballs de manteniment i reparació de les instal·lacions existents, col·laborant en la seva execució.
 • Executa el control de qualitat.
 • Realitza operacions de manteniment de les eines, màquines i equips de treball.
 • Manipula els elements, eines, materials, mitjans auxiliars i proteccions col·lectives i individuals necessàries per al desenvolupament dels treballs.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE