Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a en prevenció d'incendis

Descripció

El o la tècnic/a d'instal·lacions contra incendis és la persona responsable d'analitzar, dissenyar i posar en pràctica la seguretat en cas d'incendi en un edifici, una indústria o qualsevol lloc on es trobi el risc d'incendi. La seguretat en cas d'incendis requereix conèixer els diferents sistemes que van apareixent en el mercat (cada cop més avançats tecnològicament) i tota la normativa que s'ha d'aplicar en cada situació.

En el cas de les empreses instal·ladores o mantenidores de sistemes de seguretat contra incendis, estan obligades per la normativa d'incendis a tenir en plantilla un perfil tècnic titulat, que pot ser cobert per un/a enginyer/a del foc.

Tasques

 • Desenvolupar projectes de seguretat d'incendis, tant en la vessant de la prevenció com de la reacció davant d'un incendi per tal de garantir la seguretat del seus ocupants i dels equips de rescat o cossos d'intervenció.
  El tècnic/a d'instal·lacions contra incendis defineix els sistemes de prevenció i protecció contra incendis que requereix un edifici o una indústria en funció del risc d'incendi que aquest comporti, les característiques del lloc i la normativa d'aplicació (hi ha una normativa bàsica de recent modificació per tal d'adaptar la normativa, per una banda, a les directrius europees específiques i, per l'altra, a les normatives locals i autonòmiques, d'acord amb la singularitat de les diferents autonomies i municipis i moltes normatives específiques, per exemple sobre l'ús de productes químics). Per tant:
  Analitza l'espai que cal protegir.
  Dissenya la seguretat contra incendis, que ha d'incloure: sistemes de prevenció (que redueixen la possibilitat que hi hagi un incendi i la gravetat de les conseqüències en cas que es propagui); sistemes de protecció davant l'incendi (que s'activen quan comença un incendi amb l'objectiu de controlar-lo, extingir-lo i reduir els danys); l'elaboració de la memòria i els plànols del projecte (en aquesta part la normativa d'incendis especifica que el projecte ha d'estar signat per un titulat competent).
 • Dur a terme el disseny i la instal·lació de projectes de seguretat en cas d'incendi. Un cop s'ha dissenyat el projecte, cal executar-lo. En aquesta fase aquest/a professional:
  Controla el procés d'execució, de manera que es faci tal com s'ha indicat en el disseny i amb els materials que s'han especificat, és a dir, vigilant que no es produeixin canvis de qualitat de material o de disseny.
  Controla la recepció de la instal·lació. Un cop està feta la instal·lació, verifica que tot s'ha realitzat correctament i que la instal·lació funciona correctament. En aquest momento és quan dóna el certificat de posada en marxa de les instal·lacions.
 • Investigar els incendis i el seu desenvolupament.
  La investigació d'incendis és un camp força desenvolupat on aquest/a professional analitza les causes que han produït un incendi, com ha succeït, com ha evolucionat i les possibles solucions. Treballa tant per a asseguradores com per a perits judicials.
  Un altre camp és la investigació de nous sistemes de prevenció i protecció contra incendis o del comportament del foc i dels materials. Tot això es fa especialment en grans empreses i laboratoris.
 • Realitzar el Pla d'emergència. Totes les empreses han de tenir el Pla d'autoprotecció que garanteix que davant d'una emergència hi hagi organitzada la resposta per part del personal de l'empresa. Per aquesta raó, dissenya el Pla d'autoprotecció, que a partir dels riscos, els recursos i el personal que té disponibles l'empresa estableix els protocols d'actuació en cada situació d'emergència, com pot ser un incendi. En funció del tipus d'empresa, el Pla d'autoprotecció és més específic, com ara en la indústria química. També s'encarrega de la formació del personal encarregat d'activar el Pla d'emergència o de supervisar la seva formació.
 • Actualitzar els sistemes de seguretat en cas d'incendis existents.
  Quan hi ha un canvi d'ús d'una activitat o un sistema de protecció contra incendis ha quedat obsolet pel desenvolupament de la tecnologia, el o la tècnic/a d'instal·lacions contra incendis estudia les característiques i l'estat del sistema de seguretat que hi ha instal·lat, analitza les necessitats actuals de l'activitat (quin risc d'incendi té) i la normativa que s'ha d'aplicar. A partir d'aquí, proposa millores en el sistema o fins i tot la seva substitució. Per exemple, fa estudis quan una indústria canvia els productes que emmagatzema o bé quan un bloc d'habitatges passa a ser d'oficines. Proposa els canvis que s'han de realitzar per adequar-ho a les necessitats i la normativa actual.
 • Realitzar auditories dels sistemes de seguretat en cas d'incendis. Pot ser necessària una auditoria per verificar el funcionament i l'adequació dels sistemes de seguretat contra incendis que s'han instal·lat en una empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE