Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Tècnic/a municipal en gestió ambiental i eficiència energètica

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable ambiental municipal (RAM)

Descripció

És un/a tècnic/a que treballa per a un ajuntament o administració supralocal i que està involucrat en tots o part dels temes relacionats amb el medi ambient que són objecte de gestió per part dels organismes públics esmentats.

Depenent de l'entitat, hi ha tècnics/ques municipals que treballen en el departament de Medi Ambient o que depenen directament del departament d'Urbanisme.

Segons la grandària de l'entitat o el municipi, abastarà totes o algunes de les tasques relacionades amb el medi ambient i que són competència de les entitats locals: des de la gestió dels diferents vectors (aire, aigua, residus, soroll, etc.), els parcs i jardins i fins els espais forestals o no urbanitzables, així com la col·laboració amb els processos relacionats amb Agendes 21 locals o diagnosi ambientals, etc.

Tasques

 • Coordina els serveis municipals amb relació al comportament mediambiental.
 • Implanta la normativa mediambiental aplicable al municipi o consell comarcal.
 • En el cas que el municipi estigui adherit a l'Agenda 21, aplica els criteris de sostenibilitat prefixats.
 • Controla i fa el seguiment dels vectors ambientals en el marc del municipi o comarca: proveïment i sanejament de les aigües, qualitat de l'aire, sorolls, residus, energia, etc.
 • Controla i fa el seguiment de la gestió del verd urbà del municipi.
 • Coordina l'auditoria ambiental territorial o local.
 • Gestiona i fa el seguiment dels recursos naturals i dels projectes públics i privats amb incidència potencial sobre aquests recursos: boscos, parcs, torrents, espais agrícoles, corredors verds, etc.
 • Potencia polítiques de mobilitat sostenible.
 • Intervé en la planificació urbanística municipal, en tots els paràmetres d'incidència ambiental.
 • Gestiona i avalua les propostes de noves activitats en aplicació de la Llei 3/1998 d'intervenció integral de l'administració ambiental.
 • Potencia programes relatius a la gestió de residus municipals, residus agrícoles i ramaders, hospitalaris, de runes i residus industrials: reciclatge, tractament, eliminació, minimització, etc.
 • Potencia programes de sostenibilitat en el marc de l'ajuntament o consell comarcal: estalvi de recursos naturals (aigua i energia) en les dependències municipals, política de compres segons criteris de sostenibilitat, etc.
 • Controla i realitza el seguiment de les estacions depuradores d'aigües residuals, de les deixalleries, etc.
 • Potencia la implantació de sistemes de gestió mediambiental en les instal·lacions industrials i de serveis del municipi.
 • Dissenya i aplica indicadors ambientals a escala municipal o comarcal.
 • Potencia i aplica programes d'educació i comunicació ambiental adreçats a la població en general i a col·lectius específics.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE