Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Oficial parquetista; Col·locador/a de parquet; Muntador/a de paviments de fusta.

Descripció

La del/de la parquetista és una ocupació especialitzada en la realització dels treballs de preparació, replantejament i col·locació en obra de paviments i empostissats de fusta natural o sintètica.

L'increment de la implantació dels paviments amb acabats de fusta en les obres de nova planta i en reformes d'edificis construïts, a banda d'anar generant tota una indústria especialitzada en la prefabricació de diferents elements, peces i sistemes, amb diferents tipus de fusta i, també, amb materials sintètics, ha portat a l'especialització dels/de les operaris/àries que executaven aquest tipus de paviment, portant a l'aparició de l'ocupació de parquetista.

Tasques

 • Estudia prèviament, sobre projecte o documentació gràfica o a peu d'obra, l'element a pavimentar.
 • Prepara la zona de treball i organitza l'entorn, determinant i adequant els materials, eines, màquines, mitjans auxiliars i equips de protecció col·lectiva o individual necessaris.
 • Prepara el suport a pavimentar, adequant-lo en quant a sanejament, neteja, nivellament, assecat, etc.
 • Replanteja el paviment a executar, realitzant mesuraments i localització de cotes, traçat de línies, anivellaments, modulació i repartició.
 • Talla i mecanitza les peces del paviment, ajustant-les al replantejament.
 • Col·loca el junt perimetral, el material d'aïllament i els rastells i llates d'empostissat.
 • Executa el planejat de la fusta, l'emboetat i el clavat i/o encolat de les llates.
 • Col·loca sòcols.
 • Elimina els desajustaments.
 • Frega la superfície del paviment amb la polidora.
 • Fitxa els elements accessoris, els complements i els elements d'acabament.
 • Realitza treballs de manteniment i reparació en paviments existents i aplica tractaments protectors de la fusta.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE