Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional desenvolupa la seva activitat dins una estació de depuració d'aigües residuals (EDAR). És l'encarregat/da de coordinar i executar les operacions de manteniment preventiu en els equips i és la persona que ha de garantir la bona explotació d'aquest tipus d'instal·lacions. És un perfil de caràcter tècnic proper a l'àmbit de l'electricitat i la mecànica i que idealment hauria de comptar amb experiència i coneixements en el manteniment d'instal·lacions industrials. Cal comentar que el manteniment d'una EDAR presenta algunes peculiaritats en els seus processos respecte el d'altres instal·lacions industrials, per tant, es fa necessari un cert coneixement d'aquest tipus de plantes. Addicionalment a les tasques pròpies del manteniment, aquest perfil també s'encarrega de les operacions en processos de tractament i depuració així com de la implantació de mesures de prevenció de riscos laborals.

Tasques

Opera els processos de tractament i depuració d'aigua. Dins aquesta tasca es responsabilitzarà de:
  • La posada en marxa, verificació i aturada del funcionament dels processos unitaris.
  • Actuar sobre els processos de tractament, efectuant les actuacions oportunes per tal d'assegurar el correcte funcionament i control.
  • Registrar les dades dels instruments i mesuradors instal·lats d'acord amb les especificacions pròpies de la EDAR.
  • Prendre mostres representatives dels afluents i efluents.
  • Col·laborar en les operacions de separació, tractament i retirada de fangs i residus.
Realitza el manteniment dels equips i instal·lacions de la planta. Dins aquesta tasca es responsabilitzarà de:
  • Planificar i efectuar el manteniment preventiu dels equips i processos, en base al cronograma i criteris establerts i registrant les dades oportunes.
  • Detectar anomalies en el funcionament dels equips mecànics i elèctrics mitjançant un pla de manteniment i inspecció visual.
  • Efectuar ajustaments y reparacions senzilles en base als problemes detectats i seguint les instruccions i protocols fixats.
Adopta mesures de prevenció de riscos laborals. Dins aquesta tasca es responsabilitzarà de:
  • Detectar i caracteritzar riscos derivats dels processos, equips o residus generats a la planta.
  • Aplicar mesures preventives i de protecció en base als riscos detectats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE