Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Solador/a enrajolador; Col·locador/a; Col·locador/a de revestiments discontinus; Pavimentador/a

Descripció

L'enrajolador/a és una ocupació especialitzada en la realització dels treballs de preparació, replantejament i execució de revestiments discontinus de paraments horitzontals i de paviments, amb diferents materials i tècniques d'execució.

Tradicionalment, la col·locació dels revestiments discontinus dels paraments verticals (enrajolats) i dels paviments dels edificis venia sent executada per operaris diversos (sobretot pel paleta). La important evolució tècnica i tecnològica dels darrers anys, però, va anant introduint nous i molt diversos materials de revestiment i de col·locació i, amb ells, noves tècniques, mitjans i sistemes d'aplicació, amb el conseqüent augment del nivell d'especialització requerit per als operaris que s'ocupen de l'execució d'aquests treballs, situació que va propiciar l'aparició de l'ocupació d'enrajolador/a.

Tasques

 • Estudia prèviament, sobre projecte o documentació gràfica o a peu d'obra, l'element a revestir o pavimentar.
 • Prepara la zona de treball i organitza l'entorn, determinant i adequant els materials, eines, màquines, mitjans auxiliars i equips de protecció col·lectiva o individual necessaris.
 • Prepara el suport o parament a enrajolar o pavimentar, adequant-lo en quant a neteja, humitat, regularització, arestat, etc.
 • Realitza arrebossats mestrejats previs per al suport dels enrajolats.
 • Replanteja l'enrajolat o paviment a executar, realitzant mesuraments i localització de cotes, traçat de línies, anivellaments i aplomats, col·locació de regles, formació de mestres, modulació i repartició.
 • Col·loca diferents tipus de rajoles o plaquetes "a capa fina" amb morters adhesius per a l'execució del revestiment dels paraments.
 • Executa paviments de rajoles "a capa fina" col·locades amb morters adhesius.
 • Executa diferents tipus de paviments discontinus "a l'estesa" amb morters de C.P., mixtos i especials.
 • Col·loca diferents tipus de paviments discontinus amb col·locacions "a truc de maceta".
 • Mecanitza diferents tipus de peces de revestiment per ajustar-les a la geometria i als obstacles de l'enrajolat o paviment (caixes encastades, punts de llum, sortides d'aigua, desguassos, etc.)
 • Col·loca caixes i caixetins encastats per a la instal·lació elèctrica.
 • Col·loca els sòcols perimetrans dels paviments.
 • Executa els treballs d'acabat i rejuntat dels enrajolats, paviments i sòcols.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE