Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la fuster/a és la persona que, treballa amb la fusta, ja sigui aplicada a la creació d'elements per a la construcció o a l'elaboració de mobiliari. L'ofici de fuster és molt antic, atès que la fusta és el material que tradicionalment s'utilitzava en qualsevol procés de fabricació i encara que actualment han aparegut nous materials i processos de fabricació, continua intervenint en l'elaboració de múltiples serveis i productes.

La seva feina comprèn l'elaboració, muntatge, instal·lació i reparació d'elements de fusta, tant peces individuals (mobiliari) com components fixos o mòbils per a obres (portes, finestres, marcs, etc.). Normalment, el/la fuster/a rep un encàrrec professional i realitza les seves tasques de forma autònoma, des del disseny inicial de la peça o construcció a fabricar fins a deixar les peces preparades per al seu posterior muntatge.

Aquest/a professional treballa en fusteries, tallers habilitats, indústries d'instal·lació de muntatges i obres en construcció o rehabilitació. Principalment utilitza eines manuals (filaberquí, garlopa, tornavís, regle, nivell, ribot, xerrac, alicates, tornavisos, enformadors i gúbies, claus, martells, serres, paper de vidre i raspalls, entre altres) i eines d'equips i maquinària (esmolets, serres de biaixos, trepants, compressors per a la producció d'aire comprimit, màquines eines com les serres de cinta i serres de taula).

Quan el/la fuster/a s'especialitza en el disseny i fabricació artesana de mobiliari o elements decoratius (revestiments, sanefes) treballant amb fustes de major qualitat, es denomina ebenista.

Tasques

Les funcions bàsiques del/de la fuster/a consisteixen en l'elaboració dels productes de fusta; en la preparació del seu transport i, finalment, en el muntatge o col·locació del producte en la seva ubicació final. Concretament:

Treballa la fusta per elaborar els objectes
 • Pren mesures o interpreta plànols per determinar les especificacions del projecte.
 • Realitza un càlcul o pressupost aproximat de la feina a desenvolupar que s'haurà d'aprovar abans de començar.
 • Dissenya el producte servint-se de dibuixos o maquetes i escull els materials.
 • Marca i traça les peces per dimensionar-les a la forma i mida requerida.
 • Mecanitza les peces a les màquines, alimentant-les de forma progressiva i alineada per a evitar reculades, marques d'eines, cremades o altres defectes. Talla les fulles de fusta, usant les diferents eines: serra de cinta, fresadora vertical, etc.
 • Recobreix les cares i els cantells de la peça treballada i escata la superfície segons la rugositat desitjada.
 • Realitza les tasques d'encolar, envernissar, armar, grapar i cargolar les peces.
 • Ajusta els components i accessoris de fusteria i moble, utilitzant els mitjans necessaris, repassant les unions fins al seu acabat final.
Prepara el transport
 • Apila el producte elaborat i s'encarrega del control de qualitat sobre els productes finals, seguint les instruccions per evitar l'expedició i el muntatge d'articles defectuosos.
 • Embala els productes acabats per al seu posterior emmagatzematge o expedició.
 • Participa en el transport dels productes a instal·lar, així com de la maquinària necessària per fer-ho.
Realitza el muntatge i instal·lació
 • Prepara el lloc per la instal·lació. Retira o demoleix estructures de fusteria anterior, en cas necessari.
 • S'encarrega de la instal·lació, ancorant la fusteria amb dispositius de subjecció. Instal·la els elements auxiliars requerits per al muntatge.
 • Treballa en l'ajust de peces, ferramentes i mecanismes per a aconseguir l'acoblament dels projectes de fusta o mobles.
 • S'assegura que la zona de treball estigui neta després de la finalització de la instal·lació.
 • Porta a terme tasques de supervisió i coordinació de muntadors/res o peons/es a càrrec.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE